Szkolenia dofinansowane

Baza usług rozwojowych

Menu

Budowanie motywacji i zarządzanie zaangażowaniem pracowników

Termin

Lipiec

29 07 2020 –
30 07 2020

Warszawa

zapis BUR

Cel szkolenia

Rozwój umiejętności menedżerów w zakresie osiągania porozumienia z podległym zespołem, wpływania na pracę tego zespołu, motywowania go i budowania zaangażowania poszczególnych jego członków.
Po szkoleniu Uczestnik będzie potrafił skonstruować plan „przeprowadzenia zespołu przez zmiany” oraz stworzyć indywidualny plan motywowania pracowników dostosowany do ich stylu osobowości oraz specyfiki i kultury organizacji.

Uczestnicy dowiedzą się:
• jak zbudować silny i liderski zespół w Twojej organizacji?
• jak przeprowadzić pracowników przez ścieżkę zmian?
• jak utrzymać motywację i zaangażowanie pracowników w sytuacjach trudnych?
• jak pokonać opór pracowników?
• jakie ryzyko ponosi Menedżer kierując zespołem i jaka jest jego rola?
• psychologia zmiany – szansa a może konieczność?

Uczestnik po szkoleniu będzie miał świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności oraz rozwinie kompetencje społeczne oraz te dotyczące ciągłego rozwoju osobistego i zawodowego.ji.

Metodyka szkolenia

Szkolenie ma charakter warsztatowy i jest skoncentrowane na przekazaniu i przećwiczeniu konkretnych narzędzi motywowania i przeprowadzania przez zmiany pracowników, z uwzględnieniem typów osobowości i specyfiki kultury organizacyjnej. Warsztaty mają charakter interaktywny. To przede wszystkim ćwiczenia praktyczne, analiza typowych i specyficznych sytuacji zaczerpniętych z doświadczeń uczestników. W pracy z grupą obowiązuje zasada: „Nie mówmy o tym – zróbmy to”.

Program

1. Rola naszej automotywacji i jej wpływ na pracę zespołu – doskonalenie się oraz zwiększanie własnej efektywności:
• samodoskonalenie się. Co można zmieniać, a co warto zmieniać?
• świadomość własnych możliwości i ograniczeń,
• motywowanie siebie i innych do zmian – główne czynniki i zasady budowania automotywacji wśród podwładnych,
• jak wykorzystać i rozwijać własne talenty oraz rola podświadomości w ich osiąganiu?
• zmiana nastawienia kluczem do zwiększenia zaangażowania pracowników,
• źródła pozytywnego nastawienia – psychologia samokonceptu,
• przekonania: motywujące i ograniczające-analiza ich wpływu na prace menedżera oraz jego rozwój,
• łamanie zasad i schematów myślowych w pracy podwładnego,
• bariery i ich przełamywanie w procesie generowania pomysłów,
• analiza i wykorzystywanie negatywnych emocji, jako sygnałów do dokonywania konstruktywnych zmian,
• ocena własnej efektywności oddziaływania na innych ludzi – świadomość własnych możliwości i ograniczeń, w tym mocnych i słabych stron, jako menedżera – analiza tzw. SWOT.

Celem modułu jest pokazanie Uczestnikom, że to oni mają 100% wpływ na podejmowane przez siebie decyzje, że warto motywować siebie do rozwoju, że praca nad swoim nastawieniem ułatwia funkcjonowanie i współpracę w zespole. W module poszerzymy kompetencje: orientacja na wynik, wzmocnienie siły wewnętrznej uczestników, otwartość na zmianę.

2. Motywowanie i jej efektywność – jako skuteczne narzędzie pracy menedżera:
• indywidualna motywacja pracownika,
• co motywuje pracowników?
• umiejętność rozpoznawania wiodącej potrzeby pracownika i umotywowania jej,
• osobowość pracownika a motywatory,
• motywacja finansowa i poza finansowa,
• metody motywowania a poziom rozwoju zawodowego,
• sposoby wzbudzania motywacji własnej i współpracowników,
• umiejętność chwalenia i doceniania,
• główne motywatory w pracy i demotywatory w osiąganiu zamierzonych celów pracowników,
• skuteczne zasady i metody motywacji pozafinansowej: atmosfera pracy, przynależność do elity, delegowanie zadań, zarządzanie przez cele, zarządzanie przez wyjątki, zarządzanie przez odpowiedzialność, motywowanie przez przykład.

Celem modułu jest wypracowanie metody motywowania zespołu zgodnie z poznaną typologią. W module poszerzymy kompetencje: kompetencje menedżerskie, przywództwo, orientacja na wynik, wyznaczanie celów, jak motywować do realizacji założonych celów.

3. Cele zawodowe – jak wyznaczać i jak osiągać założone cele, prowadzące do zmiany:
• entuzjazm i zaangażowanie „SIĘGAJ DALEJ”,
• siła wizji i wielkość celów,
• decyzje i wyznaczanie sobie celów,
• parametry poprawnie wyznaczonych celów,
• poprawnie sformułowany cel. Dlaczego nasze postanowienia noworoczne często bywają skazane na porażkę na samym początku?
• wizualizacja celu i myślenie ukierunkowane na cel,
• analiza i parametry poprawnie wyznaczonych celów. Wyznaczanie priorytetów – czy można robić wszystko? Koncentracja na sprawach najważniejszych dla firmy i pracowników.

Celem modułu jest nabycie umiejętności poprawnego wyznaczania celów i ich realizacji. Uczestnicy poznają metody precyzyjnego określania swoich celów. Nauczą się konsekwencji i zmiany nawyków swoich działań. Uczestnicy nauczą się wyznaczać sobie cele długo i krótko terminowe – zostanie przeprowadzone ćwiczenie praktyczne dot. celów.

4. Kim są moi pracownicy? Sztuka dopasowania się menedżera do typu pracownika:
• typologia osobowości – umiejętność dostosowania swojego stylu komunikacji do różnych typów osobowości pracowników: rodzaje stylów komunikacji oraz ich znaczenie, dla jakości relacji, wyników i budowania siły zespołu,
• zasada dostrojenia i prowadzenia oraz najważniejsze elementy mowy ciała:
• proksemika (dystans fizyczny), kontakt wzrokowy – dlaczego jest tak ważny, jak go interpretować, gesty i postawy – dłonie, kciuki, ramiona, dotykanie twarzy, gesty nóg i ich odbiór przez rozmówcę, wygląd zewnętrzny – a budowanie wiarygodności, szacunku i zasady dobrej autoprezentacji menedżera w relacjach z pracownikami, tonacja głosu i jego wpływ na jakość i odbiór rozmowy przez pracownika: w wykonywanych obowiązkach i podczas oceny zadań i obowiązków przez menedżera.

Celem modułu jest nabycie umiejętności komunikowania się z różnym typem osobowości. Dopasowując swój przekaz do typu osobowości, będą nadawać „na tej samej fali” co rozmówca. Uczestnicy poznają przyczyny swojej prokrastynacji (odkładanie, odwlekanie działań) oraz nauczą się z nią radzić, dzięki czemu znacznie wzmocnią swoje zaangażowanie w wykonywanie codziennych obowiązków.

5. Wprowadzanie pożądanej zmiany w postawie pracownika:
• co musisz umieć by ludzie chcieli zmieniać swoje postawy?
• psychologiczne aspekty wprowadzania zmiany w zachowaniach,
• źródła oporu przed zaangażowaniem i zwiększoną motywacją,
• różnice w oczekiwaniach pracownika i przełożonego.

Celem modułu jest nabycie umiejętności  jak przełamywać swój wewnętrzny opór przed zmianą i jak radzić sobie z własnymi ograniczeniami w postawie. Ważnym elementem będzie zapoznanie Uczestników ze skutecznymi strategiami wprowadzanie zmian. W trakcie tego modułu zostanie zaprezentowany krótki film animowany na podstawie bestselleru Spencera Johnsona „Kto ukradł mój ser”.

6. Metody coachingowe – praca z podwładnymi:
• rozwijanie pracowników w codziennej pracy,
• proste i skuteczne rozmowy wspierające,
• dostosowanie metod coachingowych do celu, kierunku rozwoju i sytuacji pracownika,
• prowadzenie rozmów oceniających,
• okresowa ocena pracownika.

W module zostaną zastosowane ćwiczenia ułatwiające prowadzenie rozmów i sesji coachingowych z pracownikami, ćwiczenia ułatwiające błyskawiczną diagnozę poziomu rozwoju pracownika, ćwiczenie ułatwiające przekazywanie pozytywnych i negatywnych informacji zwrotnych. W celu spraktykowania nabytych umiejętności, zostanie zastosowana coachingowa gra planszowa, systematyzująca omawiane zagadnienia. Każdy uczestnik wciela się zarówno w rolę coacha jak i coachowanego.

7. Konflikt w zespole i jego dynamika – rozwiązuj zamiast prowokować:
• koło konfliktu (konflikt: struktury, interesów, danych, relacji, wartości),
• sytuacje powodujące konflikt – burza mózgów, moderowana przez trenera,
• symptomy i przyczyny konfliktu (m.in.: zróżnicowanie zespołu, cechy osobowości, wzajemna zależność),
• komunikacja w sytuacjach trudnych – argumentowanie swoich racji,
• style rozwiązywania konfliktów (unikanie, kompromis, współpraca) – kwestionariusz dla uczestników.

Celem modułu jest nabycie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych i konfliktowych. Uczestnicy poznają przyczyny występowania takich sytuacji oraz sposoby ich rozwiązywania. W trakcie modułu przeprowadzona zostanie gra strategiczna pt Traktat Pokojowy, w której Uczestnicy będą mogli doświadczyć konfliktu oraz znaleźć sposoby jego rozwiązania.

8. Zadania zwiększające umiejętności wdrożenia narzędzi w codzienną pracę
• wypracowanie wdrożeń działań, by zagwarantować sobie ich efektywność.

Informacje organizacyjne:

Koszt uczestnictwa: 1490 zł + 23% VAT
Godziny zajęć: 9:30 – 16:30
Miejsce zajęć: Warszawa – własna sala szkoleniowa Akademii Biznesu MDDP lub centrum w/w miast

Szkolenie może być realizowane w ramach Akademii Menadżera MŚP

Więcej informacji:

22 162 79 62

biuro@szkolenia-dofinansowane.net

formularz kontaktowy

www.akademiamddp.pl

Zrealizujemy dla Państwa każde szkolenie.
Jeżeli w naszej ofercie nie znaleźli Państwo szkoleń odpowiadających potrzebom rozwojowym prosimy o kontakt »