Szkolenia dofinansowane

Baza usług rozwojowych

Menu

Budżetowanie i controlling z uwzględnieniem problematyki KPI

Termin

Korzyści

Po szkoleniu uczestnik powinien mieć wiedzę i umiejętności w zakresie
• funkcjonowania systemów controllingowych w firmie
• planowania kosztów w firmie
• budżetowania i analizowania wydatków firmowych
• analizowania rentowości firmy
• planowania w wymiarze operacyjnym i strategicznym
• projektowania i stosowania KP.

Program

I. Uwarunkowania funkcjonowania controllingu

1. Znaczenie controllingu we wspomaganiu zarządzania nowoczesną firmą:
a) istota controllingu i podstawowe zasady jego projektowania,
b) w jaki sposób controlling może wspomagać osiąganie celów finansowych przedsiębiorstwa.

2. Problemy związane z kosztami prowadzenia działalności w controllingu:
a) koszty i kategorie bliskoznaczne – jak mierzyć koszty i jak sterować kosztami w przedsiębiorstwie?
b) klasyfikacja kosztów działalności – jak grupuje się koszty w firmie według prawa bilansowego i na potrzeby zarządzania przedsiębiorstwem?
c) analiza zmienności kosztów – jak badać koszty stałe i zmienne oraz ustalić, jak wahania popytu i sprzedaży wpływają na koszty.

3. Rozliczanie i kalkulacja kosztów:
a) jak rozliczać koszty pośrednie między usługi, produkty?
b) jak rozliczać koszty między różne jednostki organizacyjne w firmie?
c) kalkulacja kosztu jednostkowego – ile kosztuje wytworzenie wyrobu lub świadczenie usługi?

4. Rachunek kosztów i wyników i jego znaczenie dla zarządzania firmą:
a) rachunek kosztów pełnych i zmiennych – jaki jest wpływ stosowanego systemu rachunku kosztów na wynik finansowy firmy,
b) wieloblokowy i wielostopniowy rachunek kosztów zmiennych – jak sporządzić rachunek wyników wybranych części organizacyjnych przedsiębiorstwa (kanałów dystrybucyjnych, klientów) oraz dla poszczególnych produktów (wyrobów i usług).

II. Budżetowanie w controllingu

1. Podstawowe uwarunkowania budżetowania w controllingu:
a) cele, funkcje i zasady budżetowania – po co budżetować?
b) proces i etapy budżetowania,
c) metody budżetowania (odgórne i oddolne, przyrostowe i od zera),
d) rodzaje budżetów (sztywne i elastyczne, statyczne i kroczące).

2. Budżet główny całego przedsiębiorstwa:
a) budżety operacyjne – jak przygotować i skoordynować budżety przychodów i kosztów?
b) budżety finansowe – jak sporządzić sprawozdanie finansowe pro forma? (budżet gotówki, bilans pro forma, rachunek wyników pro forma),
c) konsolidacja budżetów cząstkowych w budżet główny.

3. Organizacyjne aspekty budżetowania:
a) problemy instytucjonalizacji budżetowania,
b) zadania komórki zajmującej się budżetowaniem,
c) instrukcja budżetowania,
d) komisja budżetowa,
e) harmonogram budżetowania.

4. Kontrola wykonania budżetów i analiza odchyleń:
a) operacyjnych,
b) finansowych.

III. Projektowanie i wykorzystanie KPI

1. Istota pomiaru dokonań (efektywności i wydajności) w controllingu.

2. Budowa i rodzaje mierników typu KPI.

3. Konstrukcja zrównoważonej karty wyników (balanced scorecard) jako zintegrowanego podejścia do controllingu i budżetowania.

4. Struktura perspektyw pomiaru w BSC.

5. Kaskadowanie pomiaru w ujęciu KPI na niższe poziomy w strukturze organizacyjnej.

Informacje organizacyjne:

Koszt uczestnictwa jednej osoby: 1390 zł + 23% VAT
Godziny zajęć: 10:00 – 16:00
Miejsce zajęć: centrum w/w miasta

Więcej informacji:

22 162 79 62

biuro@szkolenia-dofinansowane.net

formularz kontaktowy

www.akademiamddp.pl

Zrealizujemy dla Państwa każde szkolenie.
Jeżeli w naszej ofercie nie znaleźli Państwo szkoleń odpowiadających potrzebom rozwojowym prosimy o kontakt »