Szkolenia dofinansowane

Baza usług rozwojowych

Menu

Controlling sprzedaży – jak zwiększyć efektywność sprzedaży?

Termin

Poznań, skontaktuj się z nami › biuro@szkolenia-dofinansowane.net
Warszawa, skontaktuj się z nami › biuro@szkolenia-dofinansowane.net
Wrocław, skontaktuj się z nami › biuro@szkolenia-dofinansowane.net

Cel szkolenia

Przedstawienie Uczestnikom analiz mających na celu bieżąca kontrolę efektywności i skuteczności działań sprzedażowych, identyfikację zasobów niematerialnych, które mogą być przedmiotem analiz i inwestycji oraz wykorzystanie wpływu działań sprzedażowych na wartość przedsiębiorstwa na rynku. Zapoznanie Uczestników z narzędziami controllingu w taki sposób, aby skutecznie wspierali swoje przedsiębiorstwa w realizacji strategii i osiąganiu celów firmy.

Po szkoleniu Uczestnicy będą potrafili

– analizować i konstruować informację controllingową dla działu sprzedaży,
– łączyć informację finansową i niefinansową oraz rachunek kosztów działań w controllingu dla działu sprzedaży,
– analizować i konstruować system motywacyjny uzgadniający interesy sprzedawców, kierowników działów sprzedaży, menedżerów sprzedaży i inwestorów,
– wykorzystać niefinansowe czynniki wzrostu wartości do budżetowania działań sprzedażowych,
– konstruować i kontrolować treść przekazu sprzedażowego przedstawiającego ofertę jako inwestycję dla nabywcy,
– będą wiedzieli jak sprzedawcy, kierownicy sprzedaży i menedżerowie produktu mogą komunikować się za pośrednictwem controllingu,
– analizować sieć współpracy między sprzedawcami i innymi pracownikami procesów tworzenia wartości biznesu.

Metodyka  szkolenia

Zajęcia prowadzone będą metodą warsztatową w tym: analizy danych, analizy przypadków, ćwiczenia na liczbach, dyskusje, analizy przypadków i symulacje.

Adresaci  szkolenia

Sprzedawcy, kierownicy działów sprzedaży, menedżerowie produktu, pracownicy działów controllingu.

Program

1. Controlling sprzedaży jako system wspierający decyzje dotyczące wpływu działań sprzedażowych na wartość  przedsiębiorstwa:
• Finansowe i niefinansowe czynniki wzrostu wartości biznesu.
• Controlling a rozbieżność interesów właściciela i działu sprzedaży.
• Controlling sprzedażowy – kontrola rentowności w oparciu o koszty bezpośrednie.
• Controlling jako podstawa systemu motywacyjnego w dziale sprzedaży.
• Dodatkowe analizy i decyzje w oparciu o łączenie danych finansowych i niefinansowych w controllingu sprzedaży.
• Miary rentowności (rentowność sprzedaży, stopa zwrotu z zaangażowanych aktywów, dochód rezydualny, rachunek kosztów działań) w analizie działań sprzedażowych  – co z tego wynika?

2. Analizy pokazujące przeszłość – benchmarking i analizy pokazujące potencjały poprawy rentowności działań sprzedażowych:
• Trzy podstawowe potencjały poprawy rentowności działań sprzedażowych – identyfikacja i sposoby wykorzystania.
• Analiza czasu pracy sprzedawców – czas jako zasób i przedmiot inwestycji w dziale sprzedaży.
• Analiza i prezentacja oferty jako inwestycji dla klienta.
• Wykorzystane niefinansowych czynników wzrostu wartości w budżetowaniu działań sprzedażowych.
• Analiza sieci współpracy między sprzedawcami i innymi Uczestnikami procesów tworzenia wartości.

Cena szkolenia dla osób korzystających z dofinansowania w ramach projektu: od 209,10 zł

Cena regularna szkolenia: 1832,70 zł

Więcej informacji:

biuro@szkolenia-dofinansowane.net
22 208 28 58

Zrealizujemy dla Państwa każde szkolenie.
Jeżeli w naszej ofercie nie znaleźli Państwo szkoleń odpowiadających potrzebom rozwojowym prosimy o kontakt »