Szkolenia dofinansowane

Baza usług rozwojowych

Menu

Czytanie bilansu, wskaźników finansowych, rachunku zysków i strat, cash flow warsztaty praktyczne

Termin

Cel szkolenia

Głównym celem szkolenia jest zdobycie przez uczestników umiejętności w zakresie zrozumienia i analizy sprawozdań finansowych, prowadzące do dokonania kompleksowej oceny sytuacji majątkowej i finansowej przedsiębiorstwa. Uczestnicy ocenią i zinterpretują sprawozdania finansowe na podstawie ich struktury i dynamiki tj. analiza pionowa i pozioma oraz z wykorzystaniem najczęściej stosowanych w praktyce grup wskaźników finansowych: rentowności, płynności, obrotowości oraz zadłużenia.

Program

1. Wprowadzenie.

2. Omówienie poszczególnych elementów sprawozdania finansowego:
a) bilans,
b) rachunek zysków i strat,
c) rachunek przepływów pieniężnych.

3. Analiza struktury i dynamiki bilansu, rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych:
a) omówienie zasad dokonywania analizy pionowej i poziomej.

4. Analiza wskaźnikowa – najpopularniejsze wskaźniki finansowe:
a) wskaźniki płynności statycznej i dynamicznej – sposób wyliczenia, wielkości uznane za optymalne,
b) wyliczenie EBIT, EBITDA i EBT oraz ich interpretacja,
c) zadłużenia – sposób wyliczenia, wielkości uznane za optymalne,
d) instrumenty zyskowności – sposób wyliczenia, wielkości uznane za optymalne,
e) efektywności – sposób wyliczenia, wielkości uznane za optymalne,
f) case study.

5. Zarządzanie płynnością i kapitałem obrotowym:
a) pojęcie kapitału obrotowego,
b) zasady zarządzania zapasami, zobowiązaniami, należnościami i gotówką,
c) case study.

6. Dyskusja.

7. Zakończenie.

Informacje organizacyjne:

Koszt uczestnictwa jednej osoby: 790 zł + 23% VAT

Godziny zajęć: 10:00 – 16:00

Miejsce zajęć: centrum w/w miast

Więcej informacji:

22 162 79 62

biuro@szkolenia-dofinansowane.net

formularz kontaktowy

www.akademiamddp.pl

Zrealizujemy dla Państwa każde szkolenie.
Jeżeli w naszej ofercie nie znaleźli Państwo szkoleń odpowiadających potrzebom rozwojowym prosimy o kontakt »