Szkolenia dofinansowane

Baza usług rozwojowych

Menu

Efektywna Asystentka – profesjonalny partner w biznesie

Termin

Katowice, 23 – 24. 04. 2018
Kraków, 14 – 15. 05. 2018
Warszawa, 25 – 26. 04. 2018
Wrocław, 17 – 18. 04. 2018

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest rozwój kompetencji organizacyjnych i komunikacyjnych na stanowisku Asystentki w zakresie wykonywanych zadań, organizacji pracy przełożonego i funkcjonowania w organizacji.

Korzyści

• Nabycie praktycznych umiejętności  organizacji pracy.
• Nabycie praktycznych umiejętności komunikacji z przełożonym i innymi pracownikami.
• Nabycie praktycznych umiejętności w zakresie organizacji spotkań i podróży służbowych.
• Nabycie praktycznych umiejętności w zakresie przygotowania prezentacji.
• Poznanie dobrych praktyk pracy najlepszych Asystentek.
• Poznanie tajemnicy sukcesu najlepszych Asystentek.
• Omówienie trudnych sytuacji pojawiających się w pracy Asystentek i sposobów ich rozwiązywania.

Metodyka szkolenia

Ćwiczenia indywidualne i grupowe,  dyskusja, projekcja  filmu szkoleniowego, studium przypadku, odgrywanie scenek, sesje plakatowe, gry plus symulacje.

Adresaci szkolenia

Szkolenie skierowane jest do asystentek personalnych, asystentek kadry zarządzającej oraz sekretarek z doświadczeniem, których praca polega na kontaktach z kluczowymi klientami.

Program

1. Rozumienie swojej roli zawodowej:
• wspieranie realizacji zadań szefa/pracowników,
• organizacja pracy szefa/pracowników,
• Asystentka jako ważne ogniwo w komunikacji firmowej,
• Asystentka jako istotny nośnik zmian w firmie.

2. Tajemnica sukcesu super Asystentki:
• dlaczego jedne asystentki są lepsze od innych?
• cechy doskonałej asystentki,
• doskonałe asystentki – analiza przykładów,
• przykłady dobrych praktyk w pracy asystentki.

3. Zarządzanie czasem – metody i dobre praktyki.

4. Budowanie własnego wizerunku i autorytetu:
• wygląd zewnętrzny,
• sposób wysławiania się,
• zachowania wpływające pozytywnie i negatywnie na odbiór naszej osoby,
• budowanie własnego autorytetu.

5. Współpraca szef – asystentka:
• każdy szef jest inny – zbadanie stylu pracy szefa i  jego oczekiwań,
• dostosowanie modelu współpracy,
• ustalenie warunków współpracy,
• komunikacja z szefem – przykłady i antyprzykłady,
• omówienie trudnych przypadków i sytuacji, a także przykładów rozwiązań,
• polityka prywatności,
• ochrona szefa.

6. Komunikacja wewnętrzna:
• Asystentka jako kanał informacyjny w organizacji,
• style komunikacji,
• przekazywanie informacji do szefa i od szefa,
• budowanie właściwych komunikatów – przykłady i antyprzykłady.

7. Komunikacja zewnętrzna:
• budowanie „wizerunku” przez telefon,
• odbieranie, przyjmowanie i przekazywanie informacji.

8. Trudne sytuacje w pracy Asystentki:
• panowanie nad własnymi emocjami,
• relacje interpersonalne, trudni pracownicy – jak sobie z nimi radzić?
• wpadki, nieporozumienia, błędy – wytyczne postępowania.

9. Organizery czasu – elektroniczne i tradycyjne:
• zarządzanie czasem szefa,
• organizacja spotkań w firmie,
• zarządzanie swoim czasem,
• zarządzenie zadaniami.

10. Prezentacja PowerPoint:
• cechy dobrej prezentacji,
• przygotowanie danych do prezentacji,
• użyteczne funkcjonalności i triki,
• przykłady ciekawych prezentacji.

11. Podróże służbowe:
• planowanie podróży służbowych,
• metody organizowania podróży służbowych,
• o czym należy pamiętać organizując wyjazd?
• przykłady ciekawych rozwiązań usprawniających wyjazdy szefów i pracowników.

12. Organizacja spotkań i imprez – o czym należy pamiętać z jak się przygotować:
• spotkania wewnętrzne firmowe,
• imprezy firmowe.

13. Protokoły, notatki i podsumowania ze spotkań:
• przykłady dokumentów,
• przykłady ciekawych rozwiązań.

Cena szkolenia dla osób korzystających z dofinansowania w ramach projektu: od 317,34 zł
Cena regularna szkolenia: 1586,70 zł

Więcej informacji:

biuro@szkolenia-dofinansowane.net
22 208 28 58

Zrealizujemy dla Państwa każde szkolenie.
Jeżeli w naszej ofercie nie znaleźli Państwo szkoleń odpowiadających potrzebom rozwojowym prosimy o kontakt »