Szkolenia dofinansowane

Baza usług rozwojowych

Menu

Executive Assistant – mistrzowska współpraca z szefem

Termin

Katowice, 17 – 18. 05. 2018
Kraków, 12 – 13. 04. 2018
Poznań, 24 – 25. 05. 2018
Warszawa, 19 – 20. 04. 2018
Wrocław, 25 – 26. 04. 2018

Cel szkolenia

Nabycie nowej wiedzy i doskonalenie umiejętności w obszarze wsparcia swoich szefów.

Korzyści dla uczestnika

Po szkoleniu Uczestnik nabędzie umiejętności z zakresu:
• procesu zmian i zarządzania projektem w organizacji,
• procesu podejmowania ważnych decyzji i obszarów wsparcia swoich szefów,
• dopasowania stylu komunikacji i sposobu działania do swojego przełożonego i zarządu,
• bardziej asertywnego porozumiewania się i funkcjonowania w świecie biznesu,
• związanych z etykietą w biznesie i protokołem dyplomatycznym,
• publicznego przemawiania oraz kompetencji komunikacyjnych na poziomie excellent,
• organizowania i uczestniczenia w spotkaniach z kontrahentami i partnerami firmy,
• nowoczesnych aplikacji przyspieszających pracę biurową i administracyjną,
• najnowszych rozwiązań technologicznych wspierających pracę EA,
• nowych trendów na temat nowoczesnych biur wspierających najwyższą kadrę zarządu.

Metodyka szkolenia

Interaktywny warsztat, ćwiczenia indywidualne i mini zespołowe, dyskusja, studium przypadku, odgrywanie scenek, symulacje, pokaz nowoczesnych rozwiązań technologicznych. Szkolenie odwołuje się do doświadczeń Uczestniczek i praktyki trenera.

Adresaci szkolenia

Asystentki prezesów, dyrektorów, menedżerów wyższego szczebla, które posiadają dłuższe doświadczenie.

Program szkolenia

1. Najnowsze trendy w zarządzaniu na arenie polskiej i międzynarodowej.

2. Proces wdrażania zmian:
• czym jest zmiana?
• rozumienie procesu wdrażania zmian,
• etapy wdrażania zmian,
• punkty krytyczne w procesie wprowadzania zmian i jak sobie z nimi radzić,
• obszar wspierania szefa na każdym etapie wdrażania zmian,
• kompetencje EA potrzebne we wdrażaniu zmian.

3. Zarządzanie projektem:
• podstawowe metody zarządzania projektem,
• cykl życia projektu,
• fazy projektu,
• wyzwania poszczególnych faz,
• rozwiązywanie problemów poszczególnych faz projektu.

4. Asystentka jako wsparcie szefa w zarządzaniu projektem:
• proces podejmowania decyzji,
• mechanizm podejmowania decyzji,
• metody podejmowania decyzji,
• wsparcie EA w procesie decyzyjnym,
• wdrażanie podjętych decyzji a rola EA.

5. Savoir vivre, etykieta biznesowa i protokół dyplomatyczny:
• etykieta biznesu – główne zasady,
• różnice między savoir-vivre a etykietą biznesową,
• protokół międzynarodowy,
• różnice kulturowe i co z nich wynika? Umiejętne zachowanie się w odmiennych kulturach,
• narodowość, wyznania – zasady, reguły, które trzeba znać w relacjach międzynarodowych.

6. Aranżowanie oraz organizowanie i uczestniczenie w spotkaniach handlowych:
• jak aranżować spotkania z kontrahentami?
• na co zwracać uwagę przy organizowaniu spotkań – schemat 5 questions,
• jak organizować spotkania wewnętrzne i zewnętrzne?
• przebieg i plan profesjonalnego spotkania,
• miejsce executive assitant podczas spotkań biznesowych,
• główne punkty spotkania handlowego,
• uczestnictwo wspierające w spotkaniach z kontrahentami i partnerami firmy – symulacja spotkania.

7. Personal branding – zadbaj o własną markę:
• czym jest personal branding i jak go stosować?
• elementy składowe Personal Brandingu,
• analiza i interpretacja własnej marki,
• mocne strony i ich akcentowanie.

8. Umiejętność publicznego przemawiania.

9. Umiejętności komunikacyjne na wysokim poziomie:
• poziom excellent w komunikacji werbalnej i niewerbalnej,
• asertywność w pracy EA – poznanie własnych schematów działania i plan ich poprawy,
• delegowanie zadań na poziomy niższe oraz równoległe,
• weryfikacja oddelegowanych zadań.

10. Najnowsze rozwiązania technologiczne i aplikacje wspierające pracę EA:
• narzędzia online,
• aplikacje na telefon,
• aplikacje na tablet,
• edytory i programy do tworzenia prezentacji,
• szybkie przygotowanie graficzne dokumentów,
• konwertery i kreatory.

Cena szkolenia dla osób korzystających z dofinansowania w ramach projektu: od 366,54 zł
Cena regularna szkolenia: 1832,54 zł

Więcej informacji:

biuro@szkolenia-dofinansowane.net
22 208 28 58

Zrealizujemy dla Państwa każde szkolenie.
Jeżeli w naszej ofercie nie znaleźli Państwo szkoleń odpowiadających potrzebom rozwojowym prosimy o kontakt »