Szkolenia dofinansowane

Baza usług rozwojowych

Menu

Komunikacja wizualna w biznesie

Termin

Olsztyn, 24-25.04.2017 r.
Wrocław, 27-28.06.2017 r.

Cel szkolenia

Szkolenie ma na celu przekazanie uczestnikom wiedzy na temat tego, w jaki sposób usprawnić proces komunikacji, z wykorzystaniem elementów wizualizacji informacji. Uczestnicy zdobędą wiedzę, która pozwoli na zwiększenie świadomości o działalności firmy, jak również o otoczeniu przedsiębiorstwa, dzięki umiejętności tworzenia graficznych baz wiedzy oraz efektywnego korzystania z informacji w nich zawartych. Realizacja celów stawianych przed szkoleniem przełoży się na procesy zarządcze (planowanie, organizowanie, kordynowanie i analiza), które staną się przejrzyste i zrozumiałe dla wszystkich osób zaangażowanych w działalność firmy.

Korzyści z udziału

Po ukończeniu szkolenia Uczestnicy będą potrafili:
• tworzyć schematy informacyjne, z wykorzystaniem różnych rodzajów wizualizacji
• usprawniać procesy zarządcze
• wspierać zarządzanie wiedzą w firmie, poprzez budowanie czytelnych i ukierunkowanych strategii działań, ofert produktowych i usługowych oraz baz wiedzy dotyczących klientów przedsiębiorstwa
• prowadzić efektywne spotkania wewnętrzne i zewnętrzne
• przeprowadzać analizy angażujące wszystkie zainteresowane strony  danego obszaru biznesowego

Program

1. Elementy psychologii postrzegania.

2. Różne typy graficznej prezentacji informacji:
• mapy myśli
• mapy strukturalne
• diagramy radarowe
• infografiki
• elementy wizualizacji w arkuszu MS Excel
• sketchnote
• kokpity informacyjne (dashboardy)
• diagramy sieciowe
• mapy procesów
• schematy odręczne
• wykres Gantta

3. Kreatywność w zarządzaniu – mixy różnych rozwiązań.

4. Korzyści ze stosowania wizualizacji w codziennej pracy.

5. Przykłady zastosowań.

6. Zapoznanie się z przykładami oprogramowania wspierającego komunikację wizualną w biznesie.

7. Ćwiczenia praktyczne.

Cena szkolenia dla osób korzystających z dofinansowania w ramach projektu: od 356 zł
Cena regularna szkolenia: 1780 zł

Więcej informacji:

biuro@szkolenia-dofinansowane.net
22 208 28 58

Zrealizujemy dla Państwa każde szkolenie.
Jeżeli w naszej ofercie nie znaleźli Państwo szkoleń odpowiadających potrzebom rozwojowym prosimy o kontakt »