Szkolenia dofinansowane

Baza usług rozwojowych

Menu

KSR nr 11 „Środki trwałe” oraz Klasyfikacja Środków Trwałych

Termin

Poznań, 27.08.2018
Katowice, 31.08.2018
Wrocław, 26.07.2018

Program

1. Najważniejsze definicje, którymi posługuje się standard.

2. Warunki uznania składnika majątku za środek trwały.

3. Zasady tworzenia obiektów inwentarzowych – rozwinięcie zasad wynikających z Klasyfikacji Środków Trwałych:
a) ogólne zasady tworzenia obiektów inwentarzowych,
b) szczególne kryteria tworzenia obiektów w przypadku sieciowych środków trwałych,
c) kryteria geograficzne,
d) kryteria techniczne,
e) kryteria historyczne.

4. Wartość początkowa środka trwałego:
a) ogólne zasady ustalania wartości początkowe,
b) ustalanie ceny nabycia lub jej odpowiednika na potrzeby ustalenia wartości początkowej środka trwałego,
c) ustalenie kosztu wytworzenia na potrzeby wyceny wartości początkowej środka trwałego:
• zasady ustalania kosztu wytworzenia środków trwałych,
• moment rozpoczęcia budowy w ujęciu księgowym,
• rozliczenie kosztów pośrednich budowy,
• koszty utrzymania aktywów trwałych jednostki wykorzystywanych na potrzeby budowy,
• koszty utrzymania jednostek organizacyjnych uczestniczących w budowie środków trwałych,
• koszty prób i testów przeprowadzanych przed oddaniem środka trwałego do użytkowania,
• nakłady na użytkowanie oraz remonty poniesione przed oddaniem obiektu budowy do użytkowania,
• likwidacja środka trwałego warunkująca budowę nowego obiektu,
• zaniechanie inwestycji.

5. Kryteria klasyfikacji nakładów na dotyczące ulepszenia lub bieżącego użytkowania środka trwałego:
a) ulepszenia środków trwałych:
• poziom istotności i ulepszenia przeprowadzane etapami,
• miary wartości użytkowej,
• rodzaje ulepszeń,
• ulepszenie obcego środka trwałego.
b) nakłady na bieżącą eksploatację:
• konserwacje a remonty,
• remonty bieżące (typowe, awaryjne),
• remonty nadzwyczajne, remonty kapitalne, remonty planowe,
• części zamienne, materiały remontowe, materiały budowlane.

6. Zaprzestanie ujmowania środka trwałego:
a) ogólne zasady,
b) sprzedaż środka trwałego lub nieodpłatne przekazanie,
c) likwidacja i niedobór,
d) odłączenie, przełączenie części dodatkowej lub peryferyjnej,
e) wymiana na inny egzemplarz w okresie gwarancji.

Klasyfikacja środków trwałych 2016 (KŚT)

1. Cel wprowadzenia klasyfikacji:
a) definicja środka trwałego – źródło,
b) podstawy przygotowania nowej klasyfikacji – Polska klasyfikacja Obiektów Budowlanych oraz Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług,
c) pojęcie „obiektu” czyli podstawowej jednostki ewidencji,
d) struktura KŚT,
e) podziała środków trwałych na grupy i podgrupy – zasady tworzenia opisów,
f) nowa definicja budynku i budowli,
g) klucze powiązań KŚT 2010 – 2016 oraz 2016-2010.

2. Zasady klasyfikacji na przykładach.

Więcej informacji:

22 208 28 26

biuro@szkolenia-dofinansowane.net

formularz kontaktowy

Zrealizujemy dla Państwa każde szkolenie.
Jeżeli w naszej ofercie nie znaleźli Państwo szkoleń odpowiadających potrzebom rozwojowym prosimy o kontakt »