Szkolenia dofinansowane

Baza usług rozwojowych

Menu

Lider zespołu księgowego – czyli nowoczesny menedżer

Termin

Katowice, 26 – 27. 04. 2018
Kraków, 26 – 27. 04. 2018
Poznań, 15 – 16. 05. 2018
Warszawa, 12 – 13. 04. 2018
Wrocław, 26 – 27. 04. 2018

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest nabycie i utrwalenie  wiedzy w obszarze zarządzania personelem realizującym swoje zadania zawodowe w działach finansowych, księgowych i pokrewnych. Ma na celu wzmocnienie kompetencji interpersonalnych osób zarządzających w obszarach szeroko pojętej komunikacji i motywacji, podniesienie efektywności osobistej oraz dostarczenie narzędzi pomocnych w radzeniu sobie ze stresem i emocjami związanymi z kształtowaniem relacji pracowniczych w specyficznych warunkach środowiska pracy.

Adresaci szkolenia

Główni Księgowi, Dyrektorzy Finansowi, Kierownicy i Menedżerowie działów finansowo-księgowych, pracownicy Biur Rachunkowych oraz osoby przygotowujące się do objęcia roli Lidera działów księgowych.

Metodyka szkolenia
Prezentacja, dyskusje moderowane i podsumowania, autoanaliza własnych doświadczeń – SWOT, ćwiczenia indywidualne, zespołowe, odgrywanie scenek, kwestionariusze i testy.

Program

1. Funkcje lidera – przywództwa można się nauczyć!
• Różnica pomiędzy zarządzaniem a przywództwem – jak stać się liderem w zespole księgowym?
• Kompetencje interpersonalne pomocne w budowaniu pozycji przywódcy.
• Określenie indywidualnego zakresu zadań związanych z funkcjonowaniem w roli lidera w księgowości.

2. Motywowanie pracowników w księgowości – jak osiągnąć pełne zaangażowanie pracowników w realizację zadań zawodowych?
• Wpływ postawy życiowej i pozytywnego myślenia na efektywność zawodową – jak motywować ludzi pracujących w księgowości?
• Co motywuje moich pracowników? Specyficzne uwarunkowania psychofizyczne niezbędne w pracy księgowego.
• Typologia pracowników ze względu na typy osobowości – praktyczne wykorzystanie teorii Williama Marstona (najlepiej charakteryzującej pracowników w środowisku zawodowym).
• Typy pracowników w księgowości.
• Tworzenie warunków optymalnego zaangażowania do pracy w specyficznym obszarze wiedzy finansowo- księgowej.

3. Kierowanie zespołem księgowym – praktyczne sposoby zarządzania w różnych sytuacjach zawodowych oraz w relacji z różnymi pracownikami:
• Charakterystyka pracy w księgowości – priorytety i ograniczenia wynikające ze specyfiki obszaru.
• Proces budowania zespołu pracowniczego – koncepcja B. Tuckmana.
• Ewolucyjny model kierowania – koncepcja K. Blancharda w praktyce.

4. Delegowanie zadań i egzekwowanie skuteczności pracowników – narzędzia rozwoju pracowników i rozwijania ich kompetencji:
• Specyfika czynności zawodowych w pracy księgowego i jej wpływ na poziom efektywności jednostki i zespołu.
• Wytyczanie zadań a delegowanie: komu, co delegować?
• Ocena – jako narzędzie wsparcia pracy jednostki i zespołu – konstruktywna pochwała i krytyka.
• Rola informacji zwrotnych w procesie rozwoju pracowników.

5. Komunikacja interpersonalna – fundamentalne narzędzie pracy w służbach księgowych
• Definicja oraz model procesu komunikacji – jak wygląda w dziale księgowym w odróżnieniu od innych działów organizacji?
• Schematy komunikacyjne jako elementy krytyczne w budowaniu partnerskich relacji.
• Model procesu komunikacji interpersonalnej a model komunikacji w organizacji – dlaczego nie wszyscy są skuteczni?

6. Trudne sytuacje w kontaktach z innymi działami:
• Źródła występowania napięć i trudności we współpracy księgowości z innymi działami organizacji a rola lidera.
• Rodzaje barier komunikacyjnych – w jaki sposób „specjalistyczna” wiedza księgowa wpływa na proces zrozumienia komunikatów przez innych partnerów w firmie.
• Błędy w komunikacji – co stwarza dodatkowe trudności komunikacyjne w działach finansowo-księgowych oraz w relacji z innymi działami.
• Budowanie postawy asertywnej, czyli jak unikać agresji i uległości w relacjach z partnerami księgowości – lider wzorem do naśladowania.
• Sposoby usprawnienia współpracy księgowości z pozostałymi komórkami organizacyjnymi.

7. Zarządzanie emocjami, stresem oraz sytuacjami konfliktowymi:
• Źródła i natura stresu – stres w dziale finansowym/księgowym (mechanizmy i specyfika).
• Temperament i osobowość a poziom i nasilenie stresu.
• Strategie i style radzenia sobie ze stresem.
• Jak powstaje konflikt – przyczyny konfliktów – funkcje konfliktów.
• Rola szefa w radzeniu sobie z konfliktem.
• Techniki rozwiązywania konfliktów.

Cena szkolenia dla osób korzystających z dofinansowania w ramach projektu: od 341,94 zł
Cena regularna szkolenia: 1709,70 zł

Więcej informacji:

biuro@szkolenia-dofinansowane.net
22 208 28 58

Zrealizujemy dla Państwa każde szkolenie.
Jeżeli w naszej ofercie nie znaleźli Państwo szkoleń odpowiadających potrzebom rozwojowym prosimy o kontakt »