Szkolenia dofinansowane

Baza usług rozwojowych

Menu

Lider zespołu księgowego – czyli nowoczesny menedżer

Termin

Sierpień

13 08 2020 –
14 08 2020

Katowice

zapis BUR

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest nabycie i utrwalenie  wiedzy w obszarze zarządzania personelem realizującym swoje zadania zawodowe w działach finansowych, księgowych i pokrewnych. Ma na celu wzmocnienie kompetencji interpersonalnych osób zarządzających w obszarach szeroko pojętej komunikacji i motywacji, podniesienie efektywności osobistej oraz dostarczenie narzędzi pomocnych w radzeniu sobie ze stresem i emocjami związanymi z kształtowaniem relacji pracowniczych w specyficznych warunkach środowiska pracy.

Adresaci szkolenia

Główni Księgowi, Dyrektorzy Finansowi, Kierownicy i Menedżerowie działów finansowo-księgowych, pracownicy Biur Rachunkowych oraz osoby przygotowujące się do objęcia roli Lidera działów księgowych.

Metodyka szkolenia
Prezentacja, dyskusje moderowane i podsumowania, autoanaliza własnych doświadczeń – SWOT, ćwiczenia indywidualne, zespołowe, odgrywanie scenek, kwestionariusze i testy.

Program

1. Funkcje lidera – przywództwa można się nauczyć!
• różnica pomiędzy zarządzaniem a przywództwem – jak stać się liderem w zespole księgowym?
• kompetencje interpersonalne pomocne w budowaniu pozycji przywódcy,
• określenie indywidualnego zakresu zadań związanych z funkcjonowaniem w roli lidera w księgowości.

2. Motywowanie pracowników w księgowości – jak osiągnąć pełne zaangażowanie pracowników w realizację zadań zawodowych?
• wpływ postawy życiowej i pozytywnego myślenia na efektywność zawodową – jak motywować ludzi pracujących w księgowości?
• co motywuje moich pracowników? Specyficzne uwarunkowania psychofizyczne niezbędne w pracy księgowego,
• typologia pracowników ze względu na typy osobowości – praktyczne wykorzystanie teorii Williama Marstona (najlepiej charakteryzującej pracowników w środowisku zawodowym),
• typy pracowników w księgowości,
• tworzenie warunków optymalnego zaangażowania do pracy w specyficznym obszarze wiedzy finansowo- księgowej.

3. Kierowanie zespołem księgowym – praktyczne sposoby zarządzania w różnych sytuacjach zawodowych oraz w relacji z różnymi pracownikami:
• charakterystyka pracy w księgowości – priorytety i ograniczenia wynikające ze specyfiki obszaru,
• proces budowania zespołu pracowniczego – koncepcja B. Tuckmana,
• ewolucyjny model kierowania – koncepcja K. Blancharda w praktyce.

4. Delegowanie zadań i egzekwowanie skuteczności pracowników – narzędzia rozwoju pracowników i rozwijania ich kompetencji:
• specyfika czynności zawodowych w pracy księgowego i jej wpływ na poziom efektywności jednostki i zespołu,
• wytyczanie zadań a delegowanie: komu, co delegować?
• ocena – jako narzędzie wsparcia pracy jednostki i zespołu – konstruktywna pochwała i krytyka,
• rola informacji zwrotnych w procesie rozwoju pracowników.

5. Komunikacja interpersonalna – fundamentalne narzędzie pracy w służbach księgowych:
• definicja oraz model procesu komunikacji – jak wygląda w dziale księgowym w odróżnieniu od innych działów organizacji?
• schematy komunikacyjne jako elementy krytyczne w budowaniu partnerskich relacji,
• model procesu komunikacji interpersonalnej a model komunikacji w organizacji – dlaczego nie wszyscy są skuteczni?

6. Trudne sytuacje w kontaktach z innymi działami:
• źródła występowania napięć i trudności we współpracy księgowości z innymi działami organizacji a rola lidera.
• rodzaje barier komunikacyjnych – w jaki sposób „specjalistyczna” wiedza księgowa wpływa na proces zrozumienia komunikatów przez innych partnerów w firmie,
• błędy w komunikacji – co stwarza dodatkowe trudności komunikacyjne w działach finansowo-księgowych oraz w relacji z innymi działami,
• budowanie postawy asertywnej, czyli jak unikać agresji i uległości w relacjach z partnerami księgowości – lider wzorem do naśladowania,
• sposoby usprawnienia współpracy księgowości z pozostałymi komórkami organizacyjnymi.

7. Zarządzanie emocjami, stresem oraz sytuacjami konfliktowymi:
• źródła i natura stresu – stres w dziale finansowym/księgowym (mechanizmy i specyfika),
• temperament i osobowość a poziom i nasilenie stresu,
• strategie i style radzenia sobie ze stresem,
• jak powstaje konflikt – przyczyny konfliktów – funkcje konfliktów,
• rola szefa w radzeniu sobie z konfliktem,
• techniki rozwiązywania konfliktów.

Informacje organizacyjne:

Koszt uczestnictwa: 1390 zł + 23% VAT
Godziny zajęć: 9:30 – 16:30
Miejsce zajęć: Warszawa – własna sala szkoleniowa Akademii Biznesu MDDP lub centrum biznesowe w hotelu w/w miast.

Szkolenie może być realizowane w ramach Akademii Menadżera MŚP

Więcej informacji:

22 162 79 62

biuro@szkolenia-dofinansowane.net

formularz kontaktowy

www.akademiamddp.pl

Zrealizujemy dla Państwa każde szkolenie.
Jeżeli w naszej ofercie nie znaleźli Państwo szkoleń odpowiadających potrzebom rozwojowym prosimy o kontakt »