Szkolenia dofinansowane

Baza usług rozwojowych

Menu

Lista płac 2019

Termin

Październik

10 10 2019 – 11 10 2019 Kraków

zapis BUR

17 10 2019 – 18 10 2019 Gdańsk

zapis BUR

21 10 2019 – 22 10 2019 Warszawa

zapis BUR

21 10 2019 – 22 10 2019 Wrocław

zapis BUR

24 10 2019 – 25 10 2019 Poznań

zapis BUR

Listopad

12 11 2019 – 13 11 2019 Poznań

zapis BUR

14 11 2019 – 15 11 2019 Katowice

zapis BUR

19 11 2019 – 20 11 2019 Warszawa

zapis BUR

19 11 2019 – 20 11 2019 Gdańsk

zapis BUR

21 11 2019 – 22 11 2019 Kraków

zapis BUR

25 11 2019 – 26 11 2019 Wrocław

zapis BUR

Cel szkolenia

Przedstawienie prawidłowych zasad naliczania wynagrodzeń i świadczeń z tytułu choroby i macierzyństwa dla pracowników.

Uczestnicy dowiedzą się:
• jak prawidłowo ustalić wynagrodzenia za przepracowaną część miesiąca?
• jakie składki wynagrodzenia uwzględnić przy ustalaniu kwoty wyrównania do wynagrodzenia za czas urlop wypoczynkowego?
• jak prawidłowo naliczyć wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych?
• jak prawidłowo wyliczyć wynagrodzenie netto przysługujące pracownikowi?
• jakie zasady naliczania wynagrodzeń będą obowiązywały po wprowadzeniu Pracowniczych Planów Kapitałowych – NOWOŚĆ
• jak prawidłowo ustalać podstawę świadczeń chorobowych w przypadkach szczególnych?
• w jaki sposób dokonywać wyrównania zasiłków macierzyńskich?
• jak prawidłowo dokonać uzupełnienia wynagrodzenia w przypadku występowania różnych składników wynagrodzenia?
• jak prawidłowo wypełnić formularze ZUS – Z3, ZUS – Z15a i ZUS-Z15b?

Metodyka szkolenia

Wykład merytoryczny poparty praktycznymi przykładami i ćwiczeniami w naliczaniu składników listy płac i wypełnianiu niezbędnych druków ZUS przez Uczestników.

Adresaci

Kierownicy, starsi specjaliści i specjaliści działów kadr i płac, pracownicy działów księgowości, biur rachunkowych oraz osoby odpowiedzialne za rozliczanie wynagrodzeń pracowników.

Program

Moduł I
Wynagrodzenia

1. Zasady ustalania wynagrodzenia za przepracowaną część miesiąca.

2. Dodatek za pracę w porze nocnej.

3. Ustalanie wynagrodzenia za pracę w godzinach ponadwymiarowych i nadliczbowych.
• Składniki uwzględniane przy ustalaniu normalnego wynagrodzenia.
• Składniki uwzględniane przy ustalaniu dodatku.
• Ustalanie łącznej kwoty wynagrodzenia za pracę w godzinach ponadwymiarowych i nadliczbowych.

4. Ustalanie wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy i ekwiwalentu za urlop:
• Składniki nieuwzględniane przy ustalaniu wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy i ekwiwalent za urlop.
• Zasady uwzględniania zmiennych składników przy naliczaniu wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy.
• Zasady uwzględniania zmiennych składników przy naliczaniu ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy.
• Ustalanie kwoty wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy i ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy.

5. Ustalanie wynagrodzenia za różne nieobecności z zachowaniem prawa do wynagrodzenia.

6. Odprawy i odszkodowania – zasady ustalania wysokości.

Moduł II
Naliczanie listy płac

1. Składki na ubezpieczenia społeczne:
• Rodzaje wysokości składek obowiązkowych.
• Ograniczenie poboru składek.

2. Zaliczka na podatek dochodowy:
• Zasady ustalania podstawy do opodatkowania z uwzględnieniem zmian od sierpnia 2019 roku dla pracowników do 26 roku życia.
• Zasady ustalania prawa do ulgi podatkowej.
• Zasady ustalania wysokości zaliczki na podatek.

3. Składka na ubezpieczenie zdrowotne – zasady naliczania z uwzględnieniem zmian od sierpnia 2019 roku dla pracowników do 26 roku życia.

4. Narzuty na wynagrodzenie – wysokość i zasady ustalania składek:
• Składki na ubezpieczenia społeczne.
• Zasady ustalania wysokości składki na ubezpieczenie wypadkowe.
• Składka na FP i FGŚP – zwolnienia czasowe i stałe.

5. Składka na Pracowniczy Plan Kapitałowy zasady naliczania – nowość od 2019 roku:
• Obowiązkowa i dobrowolna składka po stronie pracownika.
• Obowiązkowa i dobrowolna składka po stronie pracodawcy.

Moduł III
Świadczenia pieniężne z tytułu choroby i macierzyństwa

1. Rodzaje świadczeń i ich wysokość.

2. Ustalanie podstawy zasiłkowej
• Okresy zatrudnienia uwzględniane przy ustalaniu podstawy.
• Ustalanie wysokości podstawy – zasady ogólne:
– Minimalna podstawa świadczeń.
– Wyrównanie do zasiłku macierzyńskiego.
– Składniki uwzględniane przy obliczaniu podstawy.

3. Ustalanie wysokości świadczenia w przypadkach szczególnych:
• Ustalanie wysokości świadczenia w przypadku zmiany wymiaru etatu.
• Ustalanie wysokości świadczenia w przypadku zmiany zasad wynagradzania.
• Ustalanie wysokości świadczenia w przypadku wykonywania zlecenia lub dzieła na rzecz własnego pracodawcy.
• Uwzględnianie premii, dodatków i innych składników wynagrodzenia w podstawie świadczeń.

4. Uzupełnianie wynagrodzenia:
• Zasady uzupełniania stałych i zmiennych składników wynagrodzenia.
• Szczególne zasady uzupełniania wynagrodzenia.
• Składniki wynagrodzenia niepodlegające uzupełnienia.

5. Ustalanie kwoty brutto i netto świadczenia z tytułu choroby lub macierzyństwa.

6. Zasady przygotowywania dokumentacji niezbędnej do wypłaty zasiłków (ZUS – Z3, ZUS- Z15a, ZUS-Z15b).

Informacje organizacyjne:

Koszt uczestnictwa jednej osoby: 990 zł + 23% VAT
Godziny zajęć: 10:00 – 16:30 (2 dni, 13 godzin).
Miejsce zajęć: Warszawa – sala szkoleniowa Akademii Biznesu MDDP,  Al. Jana Pawła II 25 lub centrum w/w miast.

Więcej informacji:

22 162 79 62

biuro@szkolenia-dofinansowane.net

formularz kontaktowy

www.akademiamddp.pl

Zrealizujemy dla Państwa każde szkolenie.
Jeżeli w naszej ofercie nie znaleźli Państwo szkoleń odpowiadających potrzebom rozwojowym prosimy o kontakt »