Szkolenia dofinansowane

Baza usług rozwojowych

Menu

Lista płac dla zaawansowanych 2019

Termin

Kwiecień

18 04 2019 Gdańsk

zapis BUR

23 04 2019 Poznań

zapis BUR

24 04 2019 Wrocław

zapis BUR

Maj

15 05 2019 Warszawa

zapis BUR

20 05 2019 Poznań

zapis BUR

21 05 2019 Wrocław

zapis BUR

24 05 2019 Gdańsk

zapis BUR

Cel szkolenia

Zapoznanie z zasadami ustalania wartości świadczeń niepieniężnych, korzystania ze zwolnień w zakresie składek i podatku oraz poznanie różnych zasad korygowania wynagrodzeń i zasiłków.

Uczestnicy dowiedzą się:
– jak ustalać wartość świadczeń niepieniężnych?
– który przychód podlega zwolnieniu z opłacania składek na ubezpieczenia społeczne, a który zwolniony jest z poboru zaliczki na podatek dochodowy?
– jak ustalać podstawę do wymiaru składek i podatku dla oddelegowanych pracowników?
– jak prawidłowo dokonać zwrotu nadpłaconych składek?
– jaka jest różnica pomiędzy odliczeniem przez pracodawcę a zwrotem przez pracownika nadpłaconego wcześniej wynagrodzenia?
– w jaki sposób korygować zmianę rodzaju świadczenia z tytułu choroby?

Adresaci szkolenia

Kierownicy, starsi specjaliści i specjaliści działów kadr i płac, pracownicy działów księgowości, biur rachunkowych oraz osoby odpowiedzialne za rozliczanie wynagrodzeń pracowników.

Program

1. Ustalanie wartości pieniężnej świadczeń w naturze oraz innych nieodpłatnych świadczeń dla celów ustalenia podstawy składek na ubezpieczenia społeczne.

2. Ustalanie wartości pieniężnej świadczeń w naturze oraz innych nieodpłatnych świadczeń dla celów ustalania podstawy do opodatkowania.

3. Przychód z tytułu umowy o pracę podlegający zwolnieniu z oskładkowania i/ lub opodatkowania:
• świadczenia podlegające zwolnieniu w zakresie naliczania składek na ubezpieczenia społeczne. (m.in. ekwiwalenty – interpretacja ZUS),
• świadczenia podlegające zwolnieniu w zakresie naliczania zaliczki na podatek dochodowy.

4. Zasady stosowania autorskich kosztów uzyskania przychodu z umów o pracę.

5. Zasady ustalania podstawy składek na ubezpieczenia społeczne i zaliczki na podatek dochodowych oddelegowanych pracowników.

6. Zasady korygowania listy płac:
• zwrot nadpłaconych składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe,
• odliczanie nadpłaconego wynagrodzenia w wyniku nieobecności w pracy,
• odliczanie nadpłaconego wynagrodzenia w wyniku błędu pracodawcy,
• zwrot nadpłaconego wynagrodzenia przez pracownika,
• rozliczenie zaniżonej podstawy wymiaru składek i/lub podstawy do opodatkowania.

7. Zasady korygowania wysokości i rodzaju świadczeń z tytułu choroby lub macierzyństwa:
• zasady wypłaty wyrównania zasiłku macierzyńskiego
• zasady uzupełniania kwoty zasiłku macierzyńskiego do wysokości świadczenia rodzicielskiego
• konsekwencje zamiany wynagrodzenia chorobowego na zasiłek chorobowy
• konsekwencje zmiany zasiłku z ubezpieczenia chorobowego na zasiłek z ubezpieczenia wypadkowego
• konsekwencje zamiany zasiłku na wynagrodzenie chorobowe

Informacje organizacyjne:

Koszt uczestnictwa jednej osoby: 990 zł + 23% VAT
Godziny zajęć: 10:00 – 16:30 (1 dzień, 8 godzin)
Miejsce zajęć: Warszawa – własna sala szkoleniowa Akademii Biznesu MDDP lub centrum biznesowe w hotelu
w/w miast.

Więcej informacji:

22 162 79 62

biuro@szkolenia-dofinansowane.net

formularz kontaktowy

www.akademiamddp.pl

Zrealizujemy dla Państwa każde szkolenie.
Jeżeli w naszej ofercie nie znaleźli Państwo szkoleń odpowiadających potrzebom rozwojowym prosimy o kontakt »