Szkolenia dofinansowane

Baza usług rozwojowych

Menu

Lista płac dla zaawansowanych 2020

Termin

Cel szkolenia

Zapoznanie z zasadami ustalania wartości świadczeń niepieniężnych, korzystania ze zwolnień w zakresie składek i podatku oraz poznanie różnych zasad korygowania wynagrodzeń i zasiłków.

Uczestnicy dowiedzą się:
– jak ustalać wartość świadczeń niepieniężnych?
– który przychód podlega zwolnieniu z opłacania składek na ubezpieczenia społeczne, a który zwolniony jest z poboru zaliczki na podatek dochodowy?
– jak ustalać podstawę do wymiaru składek i podatku dla oddelegowanych pracowników?
– jak prawidłowo dokonać zwrotu nadpłaconych składek?
– jaka jest różnica pomiędzy odliczeniem przez pracodawcę a zwrotem przez pracownika nadpłaconego wcześniej wynagrodzenia?
– w jaki sposób korygować zmianę rodzaju świadczenia z tytułu choroby?

Metodyka

Wykład merytoryczny poparty praktycznymi przykładami i ćwiczeniami w sytuacjach nadzwyczajnych.

Adresaci szkolenia

Kierownicy, starsi specjaliści i specjaliści działów kadr i płac, pracownicy działów księgowości, biur rachunkowych oraz osoby odpowiedzialne za rozliczanie wynagrodzeń pracowników.

Program

1. Ustalanie wartości pieniężnej świadczeń w naturze oraz innych nieodpłatnych świadczeń dla celów ustalenia podstawy składek na ubezpieczenia społeczne.

2. Ustalanie wartości pieniężnej świadczeń w naturze oraz innych nieodpłatnych świadczeń dla celów ustalania podstawy do opodatkowania.

3. Przychód z tytułu umowy o pracę podlegający zwolnieniu z oskładkowania i/ lub opodatkowania:
• świadczenia podlegające zwolnieniu w zakresie naliczania składek na ubezpieczenia społeczne. (m.in. ekwiwalenty – interpretacja ZUS),
• świadczenia podlegające zwolnieniu w zakresie naliczania zaliczki na podatek dochodowy.

4. Zasady stosowania autorskich kosztów uzyskania przychodu z umów o pracę.

5. Zasady ustalania podstawy składek na ubezpieczenia społeczne i zaliczki na podatek dochodowych oddelegowanych pracowników.

6. Zasady korygowania listy płac:
• zwrot nadpłaconych składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe,
• odliczanie nadpłaconego wynagrodzenia w wyniku nieobecności w pracy,
• odliczanie nadpłaconego wynagrodzenia w wyniku błędu pracodawcy,
• zwrot nadpłaconego wynagrodzenia przez pracownika,
• rozliczenie zaniżonej podstawy wymiaru składek i/lub podstawy do opodatkowania.

7. Zasady korygowania wysokości i rodzaju świadczeń z tytułu choroby lub macierzyństwa:
• zasady wypłaty wyrównania zasiłku macierzyńskiego
• zasady uzupełniania kwoty zasiłku macierzyńskiego do wysokości świadczenia rodzicielskiego
• konsekwencje zamiany wynagrodzenia chorobowego na zasiłek chorobowy
• konsekwencje zmiany zasiłku z ubezpieczenia chorobowego na zasiłek z ubezpieczenia wypadkowego
• konsekwencje zamiany zasiłku na wynagrodzenie chorobowe

Informacje organizacyjne:

Koszt uczestnictwa jednej osoby: 990 zł + 23% VAT
Godziny zajęć: 10:00 – 16:30
Miejsce zajęć: Warszawa – własna sala szkoleniowa Akademii Biznesu MDDP lub centrum biznesowe w hotelu
w/w miast.

Więcej informacji:

22 162 79 62

biuro@szkolenia-dofinansowane.net

formularz kontaktowy

www.akademiamddp.pl

Zrealizujemy dla Państwa każde szkolenie.
Jeżeli w naszej ofercie nie znaleźli Państwo szkoleń odpowiadających potrzebom rozwojowym prosimy o kontakt »