Szkolenia dofinansowane

Baza usług rozwojowych

Menu

O projekcie województwo wielkopolskie

I. Informacja o projekcie
Data realizacji: marzec 2017 r. – luty 2020 r.

II. Obszar realizacji: teren województwa wielkopolskiego

III. Rodzaj wsparcia:
Możliwość skorzystania z następujących form:

usługa szkoleniowa • szkolenia otwarte
• szkolenia zamknięte
usługa rozwojowa o charakterze zawodowym • kwalifikacyjny kurs zawodowy
• kurs umiejętności zawodowych
• inny kurs umożliwiający uzyskanie i uzupełnianie wiedzy,
umiejętności i kwalifikacji zawodowych
usługa e-learningowa
 
inne usługi rozwojowe • doradztwo
• superwizja
• facylitacja
• coaching
• mentoring
• studia podyplomowe
• projekt zmian
• egzamin

IV. Wielkość dofinansowania
Poziom dofinansowania kosztów pojedynczej usługi rozwojowej wynosi:
1. 50% kosztów tej usługi (podstawowa wartość dofinansowania)
2. 70% dla małych przedsiębiorstw
3. 80% dla mikro przedsiębiorstw

Istnieje możliwość zwiększenia poziomu dofinansowania (przy zachowaniu maksymalnego progu – 80%) w przypadkach:
a) w usłudze rozwojowej  udział bierze osoba  powyżej 50. Roku życia lub o niskich kwalifikacjach
b) usługa rozwojowa kończy się nabyciem i/lub potwierdzeniem kwalifikacji zarejestrowanych w
Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji, znajdującym się pod adresem: https://rejestr.kwalifikacje. gov.pl/
c) przedsiębiorstwo działa w branży o największym potencjale rozwojowym, branży strategicznej dla regionu Wielkopolski.

Wartość dofinansowania w okresie realizacji Projektu dla jednego przedsiębiorstwa nie przekroczy 100.000,00 zł.