Szkolenia dofinansowane

Baza usług rozwojowych

Menu

Podatki dla kadry zarządzającej

Termin

Cel szkolenia

Celem niniejszego szkolenia jest zidentyfikowanie problematyki wynikającej z przepisów prawa podatkowego dla osób, które nie posiadają doświadczenia zawodowego w świecie fiskusa. Podczas szkolenia zostanie dokonana praktyczna prezentacja odpowiedzialności która spoczywa na właścicielach czy Zarządzie, działalność organów Krajowej Administracji Skarbowej oraz najistotniejsze wybrane zagadnienia z głównych aspektów podatkowych – VAT, CIT, PIT i podatku od nieruchomości.

Jeżeli nie wiesz dlaczego kontrahent lub dział finansowo – księgowy chce wprowadzić konkretny zapis do umowy, jeśli chcesz podejmować decyzje biznesowe posiadając świadomość konsekwencji podatkowych, gdy chcesz uniknąć transakcji z ,,słupem” lub potrzebujesz zabezpieczenia – to szkolenie jest dla Ciebie! Nieliczna grupa pozwoli na pełną swobodę w dyskusji czy analizie praktycznych zdarzeń.

Szkolenie jest kierowane do Członków Zarządu, Członków Rad Nadzorczych, Prokurentów czy właścicieli przedsiębiorstw oraz wszystkich osób które uczestniczą w procesie decyzyjnym pozostającym w sferze prowadzenia działalności gospodarczej.

Program

1. Ordynacja podatkowa:
a) organy podatkowe i ich właściwość,
b) interpretacje indywidualne przepisów prawa podatkowego – po co są nam potrzebne?
c) uprzednie porozumienie cenowe – procedura APA,
d) odpowiedzialność podatnika i płatnika,
e) zabezpieczenie wykonywania zobowiązań podatkowych – aspekty praktyczne,
f) zaległość podatkowa, odsetki i ulgi w spłacie zobowiązań,
g) przedawnienie zobowiązania i odpowiedzialności za zobowiązanie podatkowe,
h) postępowanie podatkowe – na co zwracać uwagę, czas trwania, procedura i możliwe do podjęcia działania,
i) przechowywanie dokumentacji,
j) procedura MDR – raportowanie o schematach podatkowych.

2. Podatek dochodowy od osób prawnych:
a) przychody podatkowe – dlaczego trzeba opodatkować świadczenia nieodpłatne, czemu zaliczka jest korzystniejsza niż zadatek – aspekty praktyczne,
b) co może stanowić koszt uzyskania przychodów,
c) stawki podatku – jak skorzystać z nowej 9 % stawki CIT?
d) optymalizacja/ agresywna optymalizacja/ obejście prawa podatkowego.

3. Podatek dochodowy od osób fizycznych:
a) pobór i zapłata podatku za pracownika,
b) nieujawnione źródła,
c) świadczenia na rzecz pracowników i kontrahentów – co zrobić z prezentem, upominkiem, gadżetem? jak organizować imprezy integracyjne i świąteczne?

4. Podatek od towarów i usług:
a) zasady i mechanizmy opodatkowania – stawki podatku, procedura odwrotnego obciążenia,
b) transakcje krajowe – podstawy regulacji, zasady opodatkowania,
c) transakcje międzynarodowe – WDT, WNT, import i eksport – identyfikacja podstawowych pojęć,
d) split payment – czy można zabezpieczyć się przed podzieloną płatnością ze strony kontrahenta?
e) kasy rejestrujące – kiedy trzeba wystawić paragon?; e-paragony, kasy fiskalne on-line,
f) zasady fakturowania – terminy wystawiania faktur, puste faktury, sankcje,
g) nadpłata podatku – jak wygląda w praktyce realizacja procedury zwrotu VAT, terminy realizacji, praktyczne aspekty przedłużenia terminu zwrotu,
h) procedura należytej staranności – jak ustrzec się przed nieświadomym uczestnictwem w karuzeli podatkowej?; kto jest ,,słupem”, ,,brokerem”, ,,eksporterem”, ,,importerem” w procesie wyłudzenia VAT?
i) Jednolity Plik Kontrolny – wymogi i dane,
j) czy optymalizacja w VAT jest jeszcze możliwa?

5. Podatki i opłaty lokalne:
a) podatek od nieruchomości – jak opodatkować budynki, budowle, urządzenia?; co z obiektami małej architektury?
b) opłata reklamowa – kto musi zapłacić opłatę od tablic reklamowych, bilbordów i masztów z flagami?
c) działania o charakterze optymalizacyjnym.

6. Zagadnienia praktyczne:
a) podróże służbowe – analiza praktyki delegacji krajowych i zagranicznych,
b) działania marketingowe – kluczowe aspekty konkursów, sprzedaży premiowej i promocyjnej, sponsoringu oraz premii – aspekty podatkowe i prawne,
c) samochód w firmie – ograniczenia w zakresie kosztów, odliczenie VAT, użytek na cele prywatne – jakiego wyboru dokonać?
d) ceny transferowe – dlaczego transakcje z podmiotami powiązanymi są problemem dla podatnika?

7. Pytania i odpowiedzi – dyskusja.

Informacje organizacyjne:

Koszt uczestnictwa jednej osoby: 890 zł + 23% VAT
Godziny zajęć: 9:00 – 15:00
Miejsce zajęć: centrum w/w miast

Więcej informacji:

22 162 79 62

biuro@szkolenia-dofinansowane.net

formularz kontaktowy

www.akademiamddp.pl

Zrealizujemy dla Państwa każde szkolenie.
Jeżeli w naszej ofercie nie znaleźli Państwo szkoleń odpowiadających potrzebom rozwojowym prosimy o kontakt »