Szkolenia dofinansowane

Baza usług rozwojowych

Menu

Podstawy Controllingu – wprowadzenie do zagadnień controllingu

Termin

Wrocław, 17-18.07.2018
Katowice, 11-12.07.2018

Poziom szkolenia

• szkolenie prowadzone jest na poziomie podstawowym
• od uczestników nie jest wymagana wiedza z zakresu rachunkowości i finansów
• zajęcia są intensywne stąd też dla osiągnięcia maksymalnej korzyści od uczestników wymagana jest koncentracja i pełne zaangażowanie

Korzyści ze szkolenia

• lepsze zrozumienie informacji finansowych i sposobów ich wykorzystania
• zrozumienie zasad i metod budżetowania i kontroli kosztów
• poprawa zdolności szybkiego reagowania na wewnętrzne i zewnętrzne zagrożenia
• zaangażowanie pracowników w zarządzanie kosztami

Metody pracy

• wykłady i ćwiczenia
• do każdego z omawianych zagadnień przykłady
• CASE STUDY z polskich i zagranicznych firm
• wymiana doświadczeń

Materiały

• komplet materiałów ułatwiających pracę podczas zajęć i umożliwiających zastosowanie poznanych metod w przedsiębiorstwie po zakończeniu szkolenia (około 100 stron)

Adresaci szkolenia

• menedżerowie wszystkich szczebli, których kariera nie prowadziła przez pion finansowy;
• kierownicy ośrodków odpowiedzialności, specjaliści z zakresu sprzedaży i marketingu;
• pracownicy firm produkcyjnych, usługowych, handlowych, firm budowlanych, instytucji publicznych;
• wszyscy Ci, którym wiedza o podstawach rachunkowości i finansów jest niezbędna w praktyce.

Program

1. Rachunek kosztów, rachunkowość zarządcza, controlling:
a) rachunek kosztów: pojęcie, cele i struktura rachunku kosztów,
b) rachunkowość zarządcza: pojęcie i rola,
c) rachunkowość zarządcza a proces zarządzania,
d) rachunkowość zarządcza a rachunkowość finansowa,
e) rachunkowość zarządcza a controlling.

2. Klasyfikacje i analiza kosztów:
a) 2.1. systematyka kosztów dla potrzeb zarządzania.

3. Rozliczanie kosztów w przedsiębiorstwie:
a) znaczenie grupowania i rozliczania kosztów w firmie,
b) ujmowanie kosztów bezpośrednich w przekroju wyróżnionych obiektów kosztów,
c) grupowanie kosztów pośrednich w MPK,
d) rozliczanie kosztów pomocniczych MPK,
e) obliczanie stawek kosztów pośrednich,
f)  obciążanie produktów kosztami pośrednimi.
CASE STUDY (kompleksowy przykład pokazujący jak rozliczane są w firmie koszty i jak kalkulowany jest koszt produktu).

4. Podejmowanie decyzji w krótkim okresie:
a) analiza progu rentowności,
b) planowanie wyniku i analiza wrażliwości.
CASE STUDY (złożony problem analizy i podejmowania decyzji w krótkim okresie).

5. Rozwinięte systemy rachunku kosztów:
a) warunki zastosowania rachunków wielowymiarowych,
b) wydzielanie i ocena działania ośrodków odpowiedzialności – centra kosztów, zysku, inwestycji, ocena działalności ośrodków odpowiedzialności,
c) budowa i wykorzystanie rachunków wielowymiarowych.
CASE STUDY (analiza wyniku firmy z różnych punktów widzenia).

6. Budżetowanie i kontrola kosztów, przychodów i wyników:
a) przygotowanie procesu budżetowania,
b) budżetowanie sprzedaży, produkcji i zapasów,
c) budżetowanie kosztów bezpośrednich,
d) budżetowanie kosztów pośrednich,
e) budżetowanie wyniku finansowego,
f)  budżetowanie przepływów pieniężnych i bilansu,
g) organizacja systemu budżetowania.
CASE STUDY (kompleksowy przykład ilustrujący proces budżetowania kosztów, przychodów, wyniku finansowego, przepływów pieniężnych i bilansu).

7. Activity based costing:
a) wprowadzenie do activity based costing,
b) identyfikacja działań,
c) ustalenie kosztów działań,
d) ustalenie nośników kosztów działań,
e) rozliczenie kosztów na obiekty kosztów.
CASE STUDY (analiza działań, ustalanie nośników kosztów zasobów i działań, wycena działań i ich rozliczanie na produkty, porównanie rachunku kosztów działań z tradycyjną kalkulacją kosztów).

Więcej informacji:

22 208 28 26

biuro@szkolenia-dofinansowane.net

formularz kontaktowy

Zrealizujemy dla Państwa każde szkolenie.
Jeżeli w naszej ofercie nie znaleźli Państwo szkoleń odpowiadających potrzebom rozwojowym prosimy o kontakt »