Szkolenia dofinansowane

Baza usług rozwojowych

Menu

Pojazdy samochodowe w działalności firmy – zmiany 2019 – kompleksowa analiza problematyki rozliczenia podatkowego

Termin

Cel szkolenia

Przedmiotem niniejszego szkolenia jest omówienie praktycznych i podatkowych aspektów związanych z wykorzystywaniem przez podatników samochodów w działalności gospodarczej na gruncie podatku CIT, PIT i VAT. Podczas szkolenia szczególny nacisk zostanie nakierowany na zmiany wchodzące w życie z dniem 1 stycznia 2019 r. w zakresie ograniczenia prawa do rozpoznawania wydatków eksploatacyjnych w kosztach uzyskania przychodów, limit ograniczających KUP i zasad odliczania podatku VAT. Ponadto, szeroko zostanie także omówione najnowsze orzecznictwo sądów administracyjnych oraz interpretacje organów podatkowych, dotyczące wykorzystywania samochodów służbowych na cele prywatne, uwzględniające problematykę ustalenia przychodu po stronie pracownika.

Program

1. Zmiany w zakresie podatku CIT i PIT od 1 stycznia 2019 r. – nowe zasady korzystania z samochodów osobowych:
a) nowy limit odpisów amortyzacyjnych od samochodów osobowych,
b) nowy limit dotyczący składek na ubezpieczenie samochodu osobowego,
c) ograniczenie prawa do rozpoznania poniesionych wydatków z tytułu kosztów używania samochodu osobowego w KUP,
d) nowy limit zaliczania do kosztów opłat leasingowych,
e) problematyka umów leasingu samochodu osobowego zawartych do końca 2019 r.,
f) zakaz obniżania przez finansującego stawek amortyzacji samochodów osobowych oddanych w leasing operacyjny,
g) przepisy przejściowe dla stosowania nowych ograniczeń.

2. Rozliczenie wykorzystywania pojazdu na cele prywatne przez pracownika – zasady ustalenia przychodu, zakres opodatkowania PIT – paliwo a przychód.

3. Formy oraz zasady nabywania i użytkowania samochodów w firmie (zakup, leasing, dzierżawa, najem) oraz ich konsekwencje podatkowe.

4. Obowiązki dokumentacyjne związane z samochodem w działalności firmy – aspekty praktyczne:
a) homologacja,
b) zgłoszenie do Urzędu Skarbowego,
c) ujęcie w ewidencji środków trwałych,
d) dokumentowanie wydatków,
e) inne.

5. Samochód w firmie – aspekty podatkowe – VAT:
a) odliczenie VAT przy zakupie samochodu – kiedy 100 % a kiedy 50 %?
b) odliczanie VAT od paliwa, naprawy, zakupu części zamiennych,
c) korekta VAT w przypadku zmiany przeznaczenia pojazdu,
d) zakwestionowanie przez organy skarbowe prawa do odliczenia VAT w 100 % w świetle znowelizowanego KKS.

6. Prywatne samochody pracowników i współpracowników używane na cele służbowe:
a) samochody prywatne wykorzystywane w jazdach lokalnych,
b) samochody prywatne wykorzystywane podczas podróży służbowych,
c) ewidencja przebiegu pojazdu – aspekty praktyczny.

7. Najnowsze orzecznictwo sądów administracyjnych oraz interpretacje organów podatkowych w zakresie samochodu w działalności firmy.

8. Pytania i odpowiedzi.

Informacje organizacyjne:

Koszt uczestnictwa jednej osoby: 590 zł + 23% VAT
Godziny zajęć: 10:00 – 16:00
Miejsce zajęć: centrum w/w miast

Więcej informacji:

22 162 79 62

biuro@szkolenia-dofinansowane.net

formularz kontaktowy

www.akademiamddp.pl

Zrealizujemy dla Państwa każde szkolenie.
Jeżeli w naszej ofercie nie znaleźli Państwo szkoleń odpowiadających potrzebom rozwojowym prosimy o kontakt »