Szkolenia dofinansowane

Baza usług rozwojowych

Menu

Raportowanie schematów podatkowych MDR dla praktyków

Termin

Czerwiec

28 06 2019 Warszawa

zapis BUR

Lipiec

02 07 2019 Wrocław

zapis BUR

25 07 2019 Poznań

zapis BUR

26 07 2019 Warszawa

zapis BUR

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest przekazanie głównym księgowym, innym pracownikom działów finansowych / księgowych, jak również innym osobom podlegającym obowiązkowi raportowania (notariuszom, pracownikom instytucji finansowych, biegłym rewidentom) informacji w zakresie obowiązku raportowania schematów podatkowych. Szkolenie będzie oparte na interakcji z uczestnikami i wspólnym rozwiązywaniu kazusów.

Po odbyciu szkolenia uczestnik będzie posiadał następujące kompetencje: umiejętność rozpoznania schematu podatkowego, umiejętność określenia, czy podlega on raportowaniu, wiedzę o obowiązku i konstruowaniu procedury w zakresie raportowania schematów.

Program

1. Wstęp:
a. Podstawy prawne wprowadzenia MDR – unijne i krajowe.
b. Porównanie zakresów polskich i unijnych przepisów.
c. MDR w innych jurysdykcjach.
d. Motywy i środki nowej regulacji.
e. Objaśnienia Ministra Finansów do przepisów Ordynacji podatkowej, porównanie z projektem objaśnień.

2. Zakres przedmiotowy raportowania:
a. Definicje uzgodnienia, schematów podatkowych:
• krajowych,
• transgranicznych,
• standaryzowanych.
b. Okoliczności, które nie powodują obowiązku raportowania:
• Bieżące doradztwo podatkowe
• Audyty i przeglądy
• Szkolenia
• Literatura
c. Które schematy są objęte raportowaniem?
d. Definicja podmiotu kwalifikowanego
e. W którym momencie powstaje obowiązek raportowania?

3. Podmioty zobowiązane do raportowania – definicje i obowiązki:
a. Promotor.
b. Korzystający.
c. Wspomagający.

4. Raportowanie do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej:
a. Terminy raportowania, w tym raportowanie schematów wstecz.
b. Zakres raportowanych informacji – przykład.
c. Sposób raportowania – narzędzia udostępnione przez Ministerstwo Finansów.
d. Raportowanie przez promotora, korzystającego, wspomagającego – schematy, podobieństwa, różnice.
e. Tajemnica zawodowa a obowiązek przekazania informacji.
f. Sankcje administracyjne i karne.

5. Wewnętrzna procedura MDR:
a. Kto ma obowiązek wprowadzenia?
b. Jakie korzyści wprowadza?
c. Co powinna zawierać?
d. Jak ukształtować obowiązki w procedurze MDR

6. Raportowanie schematów podatkowych – możliwe konsekwencje nowelizacji:
a. Czy możliwe jest wycofanie się z przepisów o MDR?
b. Możliwość kwestionowania polskich przepisów w TSUE.
c. Możliwe kontrowersje w orzecznictwie.

Informacje organizacyjne:

Koszt uczestnictwa jednej osoby: 540 zł + 23% VAT
Godziny zajęć: 10:00 – 16:00
Miejsce zajęć: centrum w/w miast

Więcej informacji:

22 162 79 62

biuro@szkolenia-dofinansowane.net

formularz kontaktowy

www.akademiamddp.pl

Zrealizujemy dla Państwa każde szkolenie.
Jeżeli w naszej ofercie nie znaleźli Państwo szkoleń odpowiadających potrzebom rozwojowym prosimy o kontakt »