Szkolenia dofinansowane

Baza usług rozwojowych

Menu

Szkolenia dofinansowane

Akademia CIT – po nowelizacji ustawy – kurs 4-dniowy


• Akademia VAT – po nowelizacji ustawy – kurs 4-dniowy


AKCJA BILANS – Rachunkowe i podatkowe zamknięcie roku oraz sporządzenie sprawozdania finansowego za 2019 r.


Analiza finansowa przedsiębiorstwa – ocena dokonań i perspektywy rozwoju firmy – warsztaty komputerowe


• Analiza opłacalności i ryzyka projektów inwestycyjnych


Budżetowanie i controlling z uwzględnieniem problematyki KPI


Budżetowanie i kontrola kosztów


Ceny transferowe 2020 – obowiązujący stan prawny oraz nowe przepisy


Controlling  budżetowanie, zarządzanie kosztami i rentownością kurs V sesji


• Czytanie bilansu, wskaźników finansowych, rachunku zysków i strat, cash flow warsztaty praktyczne


E-sprawozdania finansowe – praktyczne wskazówki przygotowania sprawozdań finansowych sporządzanych w formie elektronicznej 


Elektroniczne postępowanie upominawcze


• Funkcjonalny rachunek kosztów


Konsolidacja sprawozdań finansowych dla praktyków 3-dniowe warsztaty


Międzynarodowe Standardy Rachunkowości MSR/MSSF – prezentacja kluczowych zagadnień z przykładami praktycznego zastosowania kurs 6-dniowy


Planowanie i kontrola finansowa – case study


Podatek u źródła 2020 – procedura należytej staranności i nowe zasady rozliczania


Podatki dla kadry zarządzającej


Podatki VAT i CIT 2020 – po nowelizacji ustaw podatkowych 


Pojazdy samochodowe w działalności firmy – zmiany 2019 – kompleksowa analiza problematyki rozliczenia podatkowego


• Rachunek przepływów pieniężnych z uwzględnieniem KSR 1 oraz MSR 7 – warsztaty praktyczne EXCEL


• Rachunkowość zarządcza i controlling w firmach branży budowlanej


• Raportowanie schematów podatkowych MDR dla praktyków


Rozliczanie kosztów w firmie produkcyjnej


 Rozliczanie kosztów w firmie usługowej


Środki trwałe dla zaawansowanych – praktyczne aspekty


Ulga badawczo-rozwojowa oraz IP BOX 


• VAT i CIT w 2019 w branży turystycznej


• VAT i CIT 2019 w branży TSL (Transport-Spedycja-Logistyka)


VAT od podstaw z uwzględnieniem nowelizacji przepisów ustawy


VAT w obrocie międzynarodowym – konsekwencje zmian w przepisach


Zarządzanie kosztami i rentownością – case study


Zasady rozliczeń z pracownikami z tytułu podróży służbowej oraz samochód w firmie – aspekty podatkowe


 Zbadaj swoje podatki (CIT, PIT, MDR) szkolenie z narzędziami podatkowymiAkademia HR Business Partnera
3-dniowy kurs


Akademia kadr 2020 – po zmianach w prawie pracy
3-dniowy kurs


Akademia prawa dla menedżerów – czyli prawo dla nieprawników


Akademia Trenera – szkoleniowiec XXI wieku


Asertywność w biznesie i techniki wywierania wpływu


Komunikacja interpersonalna – partnerska współpraca w firmie – jedna firma jeden cel


Lider zespołu księgowego – czyli nowoczesny menedżer


Lista płac dla zaawansowanych 2020


Menedżer coach – czyli coachingowe metody zarządzania


Negocjacje biznesowe – techniki i mechanizmy wywierania wpływu, perswazji


Podstawy zarządzania projektami


Profesjonalny Sekretariat – kluczowe miejsce w organizacji


Przywódca XXI wieku czyli leadership z pasją


Rekrutacja i selekcja pracowników 


Skuteczny Project Manager


Urlopy wypoczynkowe i inne nieobecności oraz uprawnienia związane z rodzicielstwem 2020


Windykacja w biznesie


Zarządzanie czasem i organizacja czasu pracy


Zarządzanie ryzykiem w projekcie


Zarządzanie sytuacjami stresowymi w życiu zawodowym


Zarządzanie zmianą – jak wdrożyć i zarządzać procesem zmian w organizacji?