Szkolenia dofinansowane

Baza usług rozwojowych

Menu

Szkolenia dofinansowane

Akademia CIT – po nowelizacji ustawy – kurs 4-dniowy


• Akademia VAT – po nowelizacji ustawy – kurs 4-dniowy


AKCJA BILANS – Rachunkowe i podatkowe zamknięcie roku oraz sporządzenie sprawozdania finansowego za 2023 r.


Analiza finansowa przedsiębiorstwa – ocena dokonań i perspektywy rozwoju firmy – warsztaty komputerowe


• Analiza opłacalności i ryzyka projektów inwestycyjnych


Budżetowanie i controlling z uwzględnieniem problematyki KPI


Budżetowanie i kontrola kosztów


Ceny transferowe 2024 – obowiązujący stan prawny oraz nowe przepisy


Szkolenie online Profesjonalny Controlling (Level 3) Specjalista ds. Controllingu (kod zawodu 241102) kurs V sesji


• Czytanie bilansu, wskaźników finansowych, rachunku zysków i strat, cash flow warsztaty praktyczne


E-sprawozdanie finansowe – zasady sporządzania i wysyłania dokumentów


Księgowość i kontrola dotacji unijnych


Profesjonalny Controlling (Level 1) Analityk kosztów – podstawy controllingu


Konsolidacja sprawozdań finansowych dla praktyków 3-dniowe warsztaty


Międzynarodowe Standardy Rachunkowości MSR/MSSF – prezentacja kluczowych zagadnień z przykładami praktycznego zastosowania kurs 6-dniowy


Planowanie i kontrola finansowa – case study


Podatek u źródła 2024 – procedura należytej staranności i nowe zasady rozliczania


Profesjonalny Controlling (Level 2) Controller kosztów kurs 6-dniowy


Podatki VAT i CIT 2024 – po nowelizacji ustaw podatkowych 


• Rachunek przepływów pieniężnych z uwzględnieniem KSR 1 oraz MSR 7 – warsztaty praktyczne EXCEL


• Rachunkowość zarządcza i controlling w firmach branży budowlanej


• Raportowanie schematów podatkowych MDR dla praktyków


Rozliczanie kosztów w firmie produkcyjnej


Różnice kursowe aspekty rachunkowe i podatkowe


Środki trwałe dla zaawansowanych – praktyczne aspekty


Ulga B+R i inne ulgi dla innowacyjnych przedsiębiorców


Graniczny podatek węglowy (CBAM) – nowe obowiązki dla importerów


Reprezentacja i reklama, sponsoring, sprzedaż premiowa oraz świadczenia na rzecz pracowników w aspekcie podatków dochodowych i podatku od towarów i usług


VAT od podstaw z uwzględnieniem nowelizacji przepisów ustawy


VAT w obrocie międzynarodowym – konsekwencje zmian w przepisach


Zarządzanie kosztami i rentownością – case study


Zasady rozliczeń z pracownikami z tytułu podróży służbowej oraz samochód w firmie – aspekty podatkowe


Podatki CIT, PIT i VAT w tym podatki minimalne, KSeF oraz e-Doręczenia – nowości i prognozy na pierwsze miesiące 2024 rokuAkademia HR Business Partnera
3-dniowy kurs


Akademia kadr 2020 – po zmianach w prawie pracy
3-dniowy kurs


Akademia prawa dla menedżerów – czyli prawo dla nieprawników


Akademia Trenera – szkoleniowiec XXI wieku


Asertywność w biznesie i techniki wywierania wpływu


Komunikacja interpersonalna – partnerska współpraca w firmie – jedna firma jeden cel


Lider zespołu księgowego – czyli nowoczesny menedżer


Lista płac dla zaawansowanych 2020


Menedżer coach – czyli coachingowe metody zarządzania


Negocjacje biznesowe – techniki i mechanizmy wywierania wpływu, perswazji


Podstawy zarządzania projektami


Profesjonalny Sekretariat – kluczowe miejsce w organizacji


Przywódca XXI wieku czyli leadership z pasją


Rekrutacja i selekcja pracowników 


Skuteczny Project Manager


Urlopy wypoczynkowe i inne nieobecności oraz uprawnienia związane z rodzicielstwem 2020


Windykacja w biznesie


Zarządzanie czasem i organizacja czasu pracy


Zarządzanie ryzykiem w projekcie


Zarządzanie sytuacjami stresowymi w życiu zawodowym


Zarządzanie zmianą – jak wdrożyć i zarządzać procesem zmian w organizacji?