Szkolenia dofinansowane

Baza usług rozwojowych

Menu

Szkolenia dofinansowane

Akademia CIT – po nowelizacji ustawy – kurs 4-dniowy


• Akademia VAT – po nowelizacji ustawy – kurs 4-dniowy


Analiza finansowa przedsiębiorstwa – ocena dokonań i perspektywy rozwoju firmy – warsztaty komputerowe


Budżetowanie i controlling z uwzględnieniem problematyki KPI


Budżetowanie i kontrola kosztów


Ceny transferowe 2019 – obowiązujący stan prawny oraz nowe przepisy


Controlling  budżetowanie, zarządzanie kosztami i rentownością kurs V sesji


E-sprawozdania finansowe – praktyczne wskazówki przygotowania sprawozdań finansowych sporządzanych w formie elektronicznej 


Elektroniczne postępowanie upominawcze


Międzynarodowe Standardy Rachunkowości MSR/MSSF – prezentacja kluczowych zagadnień z przykładami praktycznego zastosowania kurs 6-dniowy


Planowanie i kontrola finansowa – case study


Podatek u źródła 2019 – procedura należytej staranności i nowe zasady rozliczania


Podatki dla kadry zarządzającej


Podatki VAT i CIT 2019 – po nowelizacji ustaw podatkowych


Pojazdy samochodowe w działalności firmy – zmiany 2019 – kompleksowa analiza problematyki rozliczenia podatkowego


• Rachunek przepływów pieniężnych z uwzględnieniem KSR 1 oraz MSR 7 – warsztaty praktyczne EXCEL


• Rachunkowość zarządcza i controlling w firmach branży budowlanej


• Raportowanie schematów podatkowych MDR dla praktyków


Rozliczanie kosztów w firmie produkcyjnej


• VAT i CIT w 2019 w branży turystycznej


• VAT i CIT 2019 w branży TSL (Transport-Spedycja-Logistyka)


VAT od podstaw z uwzględnieniem nowelizacji przepisów ustawy


Zarządzanie kosztami i rentownością – case study


Zasady rozliczeń z pracownikami z tytułu podróży służbowej oraz samochód w firmie – aspekty podatkoweLista płac dla zaawansowanych 2019


Podstawy zarządzania projektami


Rekrutacja i selekcja pracowników 


Urlopy wypoczynkowe i inne nieobecności oraz uprawnienia związane z rodzicielstwem 2019