Szkolenia dofinansowane

Baza usług rozwojowych

Menu

Controlling a budżetowanie – warsztaty praktyczne

Termin

Maj

12 05 2019 – 15 05 2019 Zakopane

zapis BUR

Program

1. Miejsce controllingu w systemie zarządzania przedsiębiorstwem:
a) geneza i rozwój controllingu na świecie i w Polsce,
b) pojęcie controllingu, jego cel, funkcje i zadania,
c) elementy systemu controllingu,
d) controlling strategiczny i operacyjny,
e) controlling a kontrola.

2. Rachunkowość finansowa a rachunkowość zarządcza:
a) podstawy prawne i zasady rachunkowości finansowej,
b) wpływ operacji gospodarczych na majątek firmy,
c) przychody, koszty, wynik finansowy,
d) konstrukcja i zawartość informacyjna sprawozdania finansowego przedsiębiorstw,
e) wycena aktywów i pasywów,
f) Rachunkowość i sprawozdawczość zarządcza funkcje i rola rachunkowości zarządczej,
g) analiza koszt – wolumen – zysk,
h) analiza progu rentowności dla produkcji jednoasortymentowej,
i) analiza progu rentowności dla produkcji wieloasortymentowej,
j) decyzje krótkoterminowe.

3. Rachunek kosztów w controllingu operacyjnym:
a) rachunek zysków i strat jako podstawowe sprawozdanie o wynikach przedsiębiorstwa,
b) rachunek kosztów pełnych – tradycyjne narzędzie księgowości,
c) rachunek kosztów zmiennych,
d) podejmowanie decyzji na podstawie rachunku kosztów zmiennych,
e) wielostopniowy i wieloblokowy rachunek kosztów (rachunek marż pokrycia),
f) rachunek kosztów działań ABC – nowoczesne narzędzie wyceny kosztów w controllingu operacyjnym,
g) rachunek kosztów istotnych i kosztów utraconych korzyści w podejmowaniu decyzji krótkookresowych.

4. Ocena rentowności na podstawie wskaźników.

5. Pozostałe narzędzia controllingu operacyjnego:
a) analiza metodą ABC i XYZ,
b) analiza i optymalizacja wielkości zamówień,
c) analiza „wąskich gardeł”,
d) analiza rabatów,
e) analiza obszarów sprzedaży,
f) metody rachunku inwestycyjnego.

6. Budżetowanie i kontrola kosztów i przychodów:
a) przygotowanie procesu budżetowania,
b) budżetowanie sprzedaży, produkcji,
c) budżetowanie kosztów bezpośrednich,
d) budżetowanie kosztów pośrednich,
e) budżetowanie wyniku finansowego,
f) budżetowanie przepływów pieniężnych i bilansu,
g) analiza i kontrola wykonania budżetów,
h) organizacja systemu budżetowania.

7. Zarządzanie kosztami przez odchylenia:
a) wprowadzenie do zarządzania kosztami przez odchylenia,
b) procedury wyznaczania i rodzaje standardów,
c) ogólny model analizy odchyleń,
d) analiza przyczyn powstawania odchyleń,
e) zarządzanie kosztami przez odchylenia – podsumowanie.

Informacje organizacyjne:

Koszt uczestnictwa jednej osoby: 3090 zł + 23% VAT

Uwaga!
Rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu wyjazdowym po uprzednim, pisemnym zgłoszeniu, wiąże się z poniesieniem 50% kosztu całego szkolenia. W przypadku rezygnacji w terminie krótszym niż 28 dni osoba zgłoszona ponosi 100% kosztów.

Cena obejmuje:
• uczestnictwo w 3 dniach zajęć,
• autorskie materiały szkoleniowe,
• pełne wyżywienie: od kolacji w dniu 12.05.19 do obiadu w dniu 15.05.19,
• przerwy kawowe w trakcie każdego dnia zajęć,
• zakwaterowanie w pokojach 2-osobowych: od godz. 14.00/12.05.19 do godz. 11.00 w dniu 15.05.19 (3 noclegi),
• zakwaterowanie w pokoju 1-osobowym wiąże się z dopłatą 500 zł. + 23% VAT (za cały pobyt),
• atrakcje poszkoleniowe:
· możliwość korzystania z basenu, jacuzzi i sauny,
· voucher SPA,
· kolacja regionalna w karczmie,
• certyfikat ukończenia szkolenia,
• ubezpieczenie NNW na okres trwania pobytu.

Zajęcia odbędą się w godzinach: 9:00-15:00

Miejsce zajęć:

Aries Hotel & SPA
Mariusza Zaruskiego 5
34-500 Zakopane

Więcej informacji:

22 162 79 62

biuro@szkolenia-dofinansowane.net

formularz kontaktowy

www.akademiamddp.pl

Zrealizujemy dla Państwa każde szkolenie.
Jeżeli w naszej ofercie nie znaleźli Państwo szkoleń odpowiadających potrzebom rozwojowym prosimy o kontakt »