Szkolenia dofinansowane

Baza usług rozwojowych

Menu

Ulga badawczo-rozwojowa oraz IP BOX

Termin

Program

1. Definicja prac B+R:
a) czym są prace B+R na gruncie prawa podatkowego?
b) ko może prowadzić prace B+R?
c) jakie są korzyści podatkowe ze skorzystania z ulgi B+R?

2. Koszty kwalifikowane B+R oraz ich identyfikacja:
a) koszty pracownicze,
b) materiały i surowce,
c) środki trwałe i wyposażenie,
d) patenty, wzory użytkowe, prawa ochronne itp.,
e) korzystanie z aparatury naukowo – badawczej,
f) koszty ponoszone przez centra badawczo – rozwojowe.

3. Zasady odliczenia:
a) załącznik do zeznania podatkowego CIT/BR,
b) zasady odliczenia w przypadku uzyskania dochodu,
c) zasady odliczenia w przypadku poniesienia straty.

4. System ewidencji i dokumentacji prac B+R:
a) ewidencja księgowa (polityka rachunkowości, ZPK, ujęcie księgowe prac B+R),
b) dokumentacja organizacyjna (uchwały, regulaminy, plany itp.),
c) dokumentacja pracownicza (ewidencja czasu pracy, umowy o pracę, zlecenia, zakresy obowiązków, karty stanowiskowe itp.).

5. Procedura wdrożenia ulgi B+R:
a) ocena opłacalności ,
b) wdrożenie ulgi B+R,
c) bezpieczeństwo wykorzystania ulgi B+R,
d) rozwój prac B+R.

6. Przykładowe wykorzystanie ulgi B+R w różnych branżach.

7. Innovation Box:
a) kwalifikowane prawa własności intelektualnej,
b) kwalifikowane dochody z praw własności intelektualnej,
c) jakie są warunki zastosowania stawki 5% do dochodów kwalifikowanych?

8. Dyskusja i pytania.

Informacje organizacyjne:

Koszt uczestnictwa jednej osoby: 640 zł + 23% VAT
Godziny zajęć: 10:00 – 16:00
Miejsce zajęć: centrum w/w miast

Więcej informacji:

22 162 79 62

biuro@szkolenia-dofinansowane.net

formularz kontaktowy

www.akademiamddp.pl

Zrealizujemy dla Państwa każde szkolenie.
Jeżeli w naszej ofercie nie znaleźli Państwo szkoleń odpowiadających potrzebom rozwojowym prosimy o kontakt »