Szkolenia dofinansowane

Baza usług rozwojowych

Menu

Wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego w biznesie od podstaw

Termin

Olsztyn
Poznań
Warszawa
Wrocław
skontaktuj się z nami › biuro@szkolenia-dofinansowane.net

Cel szkolenia

Szkolenie ma na celu przekazanie wiedzy na temat najczęściej wykorzystywanych funkcji programu Microsoft Excel oraz zapozna uczestników z ich praktycznym zastosowaniem. Celem szkolenia jest przekazanie podstawowej wiedzy na temat  używania programu MS Excel 2010. Szkolenie jest przygotowane aby wprowadzić w tematykę arkusza kalkulacyjnego na przykładzie MS Excel 2010, ukazanie podstawowych formuł, sposobu organizacji danych, zapisywania, drukowania oraz sposobu zarządzania danymi. Po szkoleniu uczestnik będzie w stanie korzystać z programu MS Excel 2010 i wykonywać operacje na danych automatyzujące codzienną pracę.

Korzyści wynikające z ukończenia szkolenia

Uczestnictwo w szkoleniu daje praktyczne umiejętności wykorzystania arkusza kalkulacyjnego MS Excel w codziennej pracy.

Po ukończeniu szkolenia uczestnik będzie potrafił:

• Wydajnie pracować z arkuszem kalkulacyjnym.
• Prawidłowo wprowadzać dane do arkusza, tworzyć i modyfikować bazy i formularze
• Wykonywać podstawowe operacje na komórkach
• Sprawnie korzystać z podstawowych funkcji
• Dostosować środowisko arkusza MS Excel do indywidualnych potrzeb

Metody

Kurs prowadzony jest nowoczesnymi, interaktywnymi metodami, z użyciem projektora multimedialnego, przy aktywnym zaangażowaniu uczestników. Wszystkie ćwiczenia prowadzone są na podstawie przykładów zaczerpniętych z praktyki (case studies). Zajęcia, pomimo prezentowania złożonej wiedzy merytorycznej, prowadzone są w zrozumiały sposób, zapewniający przyswojenie przekazywanej wiedzy przez każdego uczestnika szkolenia.
Każdy uczestnik otrzymuje komplet materiałów szkoleniowych.
Szkolenia  mają charakter warsztatów, zawierających praktyczne ćwiczenia przy komputerach. Zapewniamy sale szkoleniowe wyposażone w sprzęt komputerowy z odpowiednim oprogramowaniem.

Program

1. Wprowadzenie do pracy z arkuszem kalkulacyjnym MS Excel 2010:
• Omówienie elementów ekranu programu MS Excel, nazewnictwo używane w MS Excel
• Nowości w wersji Excel 2010 w porównaniu do starszych wersji.
• Poruszanie się pomiędzy komórkami, arkuszami w skoroszycie
• Prawidłowe wprowadzanie i edycja danych w arkuszach
• Różne sposoby zaznaczania danych w arkuszach
• Kopiowanie, przenoszenie i wypełnianie komórek – automatyzacja pracy
• Adresowanie względne i bezwzględne i jego zastosowanie
• Dostosowanie wyglądu arkuszy do własnych potrzeb
• Tworzenie skrótu do programu MS Excel i dostosowywanie Menu Start

2. Formatowanie zawartości komórek w MS Excel:
• Zmiana kroju pisma, stylu, wielkość znaków
• Rozmieszczanie danych w arkusza
• Wypełnianie i obramowanie komórek
• Zmiana wysokości wierszy i szerokości kolumn
• Autodopasowywanie wierszy i kolumn

3. Operacje na danych:
• Tworzenie i wprowadzanie formuł
• Proste funkcje tj. suma, średnia, minimum, maximum, ile.liczb
• Nadawanie formatu danym
• Sortowanie danych, filtrowanie danych
• Graficzna prezentacja wyników w arkuszu
• Tworzenie wykresów
• Drukowanie

4.Współpraca arkusza kalkulacyjnego MS Excel z innymi aplikacjami pakietu Office.

Informacje organizacyjne

Cena szkolenia dla osób korzystających z dofinansowania w ramach projektu: od 194 zł
Cena regularna szkolenia: 970 zł

Więcej informacji

biuro@szkolenia-dofinansowane.net
22 208 28 58

Zrealizujemy dla Państwa każde szkolenie.
Jeżeli w naszej ofercie nie znaleźli Państwo szkoleń odpowiadających potrzebom rozwojowym prosimy o kontakt »