Szkolenia dofinansowane

Baza usług rozwojowych

Menu

Wykorzystanie ulgi badawczo-rozwojowej oraz Innovation Box w praktyce – aspekty podatkowe i bilansowe

Termin

Październik

16 10 2019 Kraków

zapis BUR

17 10 2019 Katowice

zapis BUR

18 10 2019 Wrocław

zapis BUR

Listopad

13 11 2019 Warszawa

zapis BUR

14 11 2019 Gdańsk

zapis BUR

26 11 2019 Poznań

zapis BUR

Program

1. Definicja prac B+R:
a) czym są prace B+R na gruncie prawa podatkowego?
b) ko może prowadzić prace B+R?
c) jakie są korzyści podatkowe ze skorzystania z ulgi B+R?

2. Koszty kwalifikowane B+R oraz ich identyfikacja:
a) koszty pracownicze,
b) materiały i surowce,
c) środki trwałe i wyposażenie,
d) patenty, wzory użytkowe, prawa ochronne itp.,
e) korzystanie z aparatury naukowo – badawczej,
f) koszty ponoszone przez centra badawczo – rozwojowe.

3. Zasady odliczenia:
a) załącznik do zeznania podatkowego CIT/BR,
b) zasady odliczenia w przypadku uzyskania dochodu,
c) zasady odliczenia w przypadku poniesienia straty.

4. System ewidencji i dokumentacji prac B+R:
a) ewidencja księgowa (polityka rachunkowości, ZPK, ujęcie księgowe prac B+R),
b) dokumentacja organizacyjna (uchwały, regulaminy, plany itp.),
c) dokumentacja pracownicza (ewidencja czasu pracy, umowy o pracę, zlecenia, zakresy obowiązków, karty stanowiskowe itp.).

5. Procedura wdrożenia ulgi B+R:
a) ocena opłacalności ,
b) wdrożenie ulgi B+R,
c) bezpieczeństwo wykorzystania ulgi B+R,
d) rozwój prac B+R.

6. Przykładowe wykorzystanie ulgi B+R w różnych branżach.

7. Innovation Box:
a) kwalifikowane prawa własności intelektualnej,
b) kwalifikowane dochody z praw własności intelektualnej,
c) jakie są warunki zastosowania stawki 5% do dochodów kwalifikowanych?

8. Dyskusja i pytania.

Informacje organizacyjne:

Koszt uczestnictwa jednej osoby: 640 zł + 23% VAT
Godziny zajęć: 10:00 – 16:00
Miejsce zajęć: centrum w/w miast

Więcej informacji:

22 162 79 62

biuro@szkolenia-dofinansowane.net

formularz kontaktowy

www.akademiamddp.pl

Zrealizujemy dla Państwa każde szkolenie.
Jeżeli w naszej ofercie nie znaleźli Państwo szkoleń odpowiadających potrzebom rozwojowym prosimy o kontakt »