Szkolenia dofinansowane

Baza usług rozwojowych

Menu

Zarządzanie zmianą – jak wdrożyć i zarządzać procesem zmian w organizacji?

Termin

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest nabycie umiejętności w zakresie zarządzania zmianą, a w szczególności poznanie aspektów psychologicznych oraz narzędzi i metod do wykorzystania w tym procesie.

Po szkoleniu Uczestnicy będą potrafili:
– Rozumieć symptomy nadchodzących zmian i ich przyczyny.
– Analizować wpływ czynników zewnętrznych i wewnętrznych na zmiany w firmie.
– Zrozumieć psychologiczne aspekty procesu zmiany.
– Przygotować się do wdrożenia zmiany, opracować strategię i plan oraz ewaluację procesu.
– Zrozumieć rolę i zadania kluczowych postaci w procesie zmiany.
– Zidentyfikować źródła i przyczyny oporu wobec zmiany.
– Zrozumieć i zaspokoić potrzeby interesariuszy procesu zmiany.
– Opracować i zastosować skuteczną komunikację w procesie zmiany.
– Wykorzystywać w praktyce poznane techniki, narzędzia i metody do zarządzania zmianą.

Uczestnik po szkoleniu będzie miał świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności oraz rozwinie kompetencje społeczne oraz te dotyczące ciągłego rozwoju osobistego i zawodowego.

Metodyka szkolenia

Szkolenie oparte jest na studium przypadku, organizacji będącej w procesie zmian. Program podzielony jest na bloki tematyczne, zawierające praktyczne zastosowanie teorii i przebiega według następującego schematu: prezentacji (mini-wykładu) dotyczącej konkretnego zagadnienia a następnie ćwiczenia poznanych narzędzi i technik. Zawiera kilkanaście ćwiczeń indywidualnych i zespołowych. Ćwiczenia pozwalają Uczestnikom poznać kolejne etapy procesu i użyć rekomendowane modele i schematy już w trakcie zajęć, w odniesieniu do konkretnej sytuacji biznesowej. Materiał teoretyczny ilustrowany jest przykładami z biznesu, literatury i prasy branżowej oraz filmami.

Adresaci szkolenia

Menedżerowie, agenci, promotorzy zmian w organizacjach, koordynatorzy i kierownicy projektów, a także kierownicy programów. Szkolenie będzie cenne i inspirujące również dla tych, którzy są w procesie zmiany zawodowej lub osobistej.

Program

1. Prezentacja doświadczeń oraz weryfikacja poglądów Uczestników.
Ćwiczenie: opisz sytuację, w której się znajdujesz. Dlaczego zmiana jest konieczna?

2. Co powoduje, że zmiany są konieczne?:
• stabilność a zmiana w kontekście osiągania sukcesu,
• przyczyny zmian we współczesnym świecie,
• rodzaje zmian,
• przykłady firm, które przespały zmianę.
Ćwiczenie: Wyzwalacze zmian w Twojej firmie i dlaczego trudno jest wdrażać zmiany?

3. Jak zachowuje się człowiek w zmianie?:
• odczucia wobec zmian i ich przyczyny,
• typy reakcji na zmianę i związane z tym zachowania,
Model 4 Pokoje – i jego zastosowanie,
• nawyki i kluczowe zachowania w procesie zmiany.
Ćwiczenie: Ocena reakcja Indywidualna na Zmianę. Gdzie znajdujesz się w procesie zmiany?

4. Jak zachowuje się organizacja w procesie zmiany?:
• typowe błędy w przeprowadzaniu zmian w organizacji,
Model 7 Kroków w procesie zmiany,
• jak ocenić gotowość organizacji do zmiany? Narzędzie oceny.
Ćwiczenie: Co możesz zrobić, aby napędzić gotowość do zmian w Twoim konkretnym przypadku.

5. Jak zakomunikować zmianę? – Zacznij od wizji i przygotuj plan:
• jak określić cel i korzyści zmiany?,
• jakie są cechy przekonującej wizji?,
• wykorzystanie historii dla komunikacji wizji,
• rola komunikacji w procesie zmiany,
• formy komunikacji i plan komunikacji zmian,
• strategie wywierania wpływu w zmianie – czyli jak pozyskiwać wsparcie dla zmian.
Ćwiczenie: Przygotuj plan komunikacji dla zmiany, którą planujesz.

6. Kluczowe postacie w procesie zmiany:
• budowanie koalicji na rzecz zmian,
• mapa interesariuszy – Zaangażowanie kluczowych postaci w proces zmiany – Ćwiczenie: Diagnoza Postaw Interesariuszy Zmiany,
• strategie postępowania w przypadku oporu przeciw zmianie,
• program jako narzędzie wdrażania kompleksowych zmian i transformacji,
• zespół przeprowadzający zmianę – kompetencje i kryteria doboru członków zespołu.
Ćwiczenie: Określ mapę interesariuszy w procesie zmiany. Kogo obsadzisz w jakiej roli?

7. Harmonogramowanie wdrażania zmian – mapa drogowa:
• metodologia planowania i pomocne narzędzia:  mapa dla zmian, struktura podziału pracy, zasady tworzenia harmonogramu,
• możliwe ryzyka w procesie i strategie reagowania.
Ćwiczenie: Opracuj mapę drogową dla wdrożenia zmiany w organizacji.

8. Pokazywanie szybkich wyników i zakorzenianie zmiany w organizacji:
• jak można pokazać szybkie wyniki we wdrażaniu zmian?,
• wsparcie pracowników w procesie zmian, analiza luki kompetencji oraz sposoby zapewnienia wsparcia,
• ocena procesu zmian oraz pomiar efektywności. Zakotwiczenie nowych nawyków w systemach motywacyjnych,
• informacja zwrotna: reagowanie na problemy, źródła wsparcia w procesie.

9. Zwinne metody zarządzania jako odpowiedź na konieczność zmian:
• zmiany w projektach – przekleństwo czy konieczność?,
• tradycyjne podejście do zmian w projektach,
• jak zwinne zarządzanie pomaga budować zwinną organizację – czyli czego możemy nauczyć się o zmianie do AGILE?
• zakończenie szkolenia.

10. Podsumowanie i weryfikacja oczekiwań Uczestników. Przygotowanie indywidualnych zadań do wdrożenia.

Informacje organizacyjne:

Koszt uczestnictwa jednej osoby: 1490 zł + 23% VAT
Godziny zajęć: 9:30 – 16:30
Miejsce zajęć: Warszawa – własna sala szkoleniowa Akademii Biznesu MDDP lub centrum konferencyjne wskazanych miast.

Szkolenie może być realizowane w ramach Akademii Menadżera MŚP

Więcej informacji:

22 162 79 62

biuro@szkolenia-dofinansowane.net

formularz kontaktowy

www.akademiamddp.pl

Zrealizujemy dla Państwa każde szkolenie.
Jeżeli w naszej ofercie nie znaleźli Państwo szkoleń odpowiadających potrzebom rozwojowym prosimy o kontakt »