Szkolenia dofinansowane

Baza usług rozwojowych

Menu

Jednolity Plik Kontrolny (JPK)-nowe obowiązki od 1 lipca 2016 r.

Termin

Olsztyn, skontaktuj się z nami › biuro@szkolenia-dofinansowane.net
Poznań, skontaktuj się z nami › biuro@szkolenia-dofinansowane.net
Wrocław, skontaktuj się z nami › biuro@szkolenia-dofinansowane.net

Cel szkolenia

Celem seminarium jest omówienie kluczowych zagadnień związanych z wprowadzeniem od 1 lipca 2016 r. instytucji Jednolitego Pliku Kontrolnego wraz ze wskazaniem na co należy zwrócić szczególną uwagę. Ponadto na seminarium zostaną omówione inne zmiany w ordynacji podatkowej, które weszły w życie w roku 2016 i których wejście planowane jest od roku 2017 r. Zajęcia będą miały charakter teoretyczno-praktyczny oraz będą wzbogacone o dyskusje prowadzącego z uczestnikami.

Program

1. JPK – podstawowe pojęcia:
a) cel wprowadzenia JPK,
b) korzyści i utrudnienia dla podatników,
c) JPK w innych państwach.

2. Wielkość przedsiębiorstwa a obowiązek tworzenia JPK:
a) duży, średni, mały przedsiębiorca – definicja,
b) praktyczne problemy z określaniem wielkości przedsiębiorstwa.

3. Struktury JPK – omówienie:
a) księgi rachunkowe,
b) wyciągi bankowe,
c) magazyn,
d) ewidencje zakupu i sprzedaży VAT,
e) faktury VAT,
f) podatkowa księga przychodów i rozchodów,
g) ewidencja przychodów.

4. Przesyłanie danych zawartych w JPK:
a) wymogi techniczne dot. przesyłania JPK organom podatkowym,
b) szyfrowanie danych oraz ich bezpieczeństwo,
c) zabezpieczanie danych przed nieuprawnionym dostępem.

5. Terminy na wprowadzenie JPK w przedsiębiorstwie
a) podmioty zobowiązane do wprowadzenia JPK w 2016 r.,
b) kolejne okresy, w których istnieje obowiązek wprowadzenia JPK.

6. Kluczowe pytania dot. JPK:
a) wdrożenie JPK w ciągu roku obrotowego,
b) czy JPK musi zawierać dane dot. okresów wcześniejszych niż lipiec 2016 r.?
c) Międzynarodowe Standardy Rachunkowości a JPK,
d) procedura MOSS w podatku VAT a JPK,
e) korygowanie faktur a korekty JPK,
f) inne pytania i stanowisko MF.

7. Inne zmiany wprowadzone ustawą z dn. 10 września 2015 r. o zmianie ustawy ordynacja Podatkowa:
a) odsetki za zwłokę w roku 2016 r.,
b) zmiany dot. interpretacji indywidualnych i ogólnych,
c) pełnomocnictwa ogólne i szczególne,
d) kontrola podatkowe i postępowanie podatkowe – zmiany 2016 r.,
e) uprzednie porozumienie cenowe – zmiany.

8. Podsumowanie oraz pytania i odpowiedzi.

Cena szkolenia dla osób korzystających z dofinansowania w ramach projektu: od 145,14 zł
Cena regularna szkolenia: 725,70 zł

Więcej informacji:

biuro@szkolenia-dofinansowane.net
22 208 28 58

Zrealizujemy dla Państwa każde szkolenie.
Jeżeli w naszej ofercie nie znaleźli Państwo szkoleń odpowiadających potrzebom rozwojowym prosimy o kontakt »