Szkolenia dofinansowane

Baza usług rozwojowych

Menu

Województwo warmińsko-mazurskie

Podstawowe informacje o Podmiotowym Systemie Finansowania
w woj. warmińsko-mazurskim

W województwie warmińsko-mazurskim realizowane są 3 projekty skierowane do osób dorosłych  oraz 5 projektów dla firm MŚP.

Projekty dla osób dorosłych:

Projekt  1

Nazwa projektu: BUR w działaniu. Edukacja przez całe życie

Operator: Warmińsko-Mazurski Związek Pracodawców Prywatnych

Data rozpoczęcia projektu: 01.01.2024

Data zakończenia projektu: 30.04.2026

Cel projektu: Celem projektu jest nabycie/podniesienie poziomu kompetencji lub kwalifikacji 1280 (704K,576M)osób dorosłych z woj.warmińsko-mazurskiego, spośród 1600UP (880K,720M), które z własnej inicjatywy są zainteresowane wsparciem, objętych projektem poprzez: wsparcie dodatkowe, dofinansowanie usług szkoleniowych oraz potwierdzenie umiejętności zdobytych poza formalnie w BUR.

Grupa docelowa: 1600 osób dorosłych korzystających ze wsparcia z własnej inicjatywy, z wyłączeniem osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. Osoby w trudnej sytuacji:50+, OzN, zamieszkujące powiaty pogranicza będą stanowiły min. 20% grupy docelowej.

Środki dostępne w ramach realizowanego projektu: 10 508 300,00 zł.

Poziom dofinansowania usług rozwojowych: 5 450 zł.  

Projekt 2 

Nazwa projektu: EDUKACJA dla przyszłości. Usługi rozwojowe dla osób dorosłych z woj. warmińsko-mazurskiego

Operator: Krajowa Agencja Informacyjna „”Info”” Spółka z o.o.

Data rozpoczęcia projektu: 01.01.2024

Data zakończenia projektu: 30.04.2026

Cel projektu: Celem projektu jest nabycie/podniesienie poziomu kompetencji lub kwalifikacji 1280 osób dorosłych z woj.warmińsko-mazurskiego, które z własnej inicjatywy są zainteresowane wsparciem, objętych projektem poprzez: wsparcie dodatkowe, dofinansowanie usług szkoleniowych oraz potwierdzenie umiejętności zdobytych poza formalnie w BUR. 

Grupa docelowa: 1600 osób dorosłych z woj. warmińsko-mazurskiego  w tym udzieli wsparcia osobom  znajdującym się w trudnej sytuacji 320UP (min20% z 1600os): osobom  w wieku 50+; osobom  z niepełnosprawnościami; osobom  zamieszkującym  powiaty pograniczna.

Środki dostępne w ramach realizowanego projektu: 9 731 040,00 zł.

Poziom dofinansowania usług rozwojowych: 5 000 zł.  

Projekt 3 

Nazwa projektu: Kariera przyszłości

Operator: Stowarzyszenie „Centrum Rozwoju Ekonomicznego Pasłęka”

Data rozpoczęcia projektu: 01.01.2024

Data zakończenia projektu: 31.12.2025

Cel projektu Celem projektu jest podniesienie kompetencji i/lub kwalifikacji przez 1296 osób dorosłychzwiązanych z woj. warmińsko-mazurskim (mieszkające, pracujące lub kształcące się na jego terenie), które z własnej inicjatywy zgłaszają potrzebę nabycia, uzupełnienia lub podwyższenia kompetencji i/lub kwalifikacji poprzez realizację w ramach projektu wsparcia dodatkowego (doradztwa kariery) dla 1000os., dofinansowanych usług rozwojowych dla 1620os. (810K) w ramach Podmiotowego Systemu Finansowania z wykorzystaniem usług z Bazy Usług Rozwojowych z wyłączeniem kompetencji podstawowych 

Grupa docelowa: 1620osób dorosłych, powyżej 18 roku życia, które z własnej inicjatywy chcą podnieść swoje umiejętności/ kompetencje lub nabyć kwalifikacje. Osoby te muszą mieć miejsce zamieszkania , być zatrudnione lub pobierać naukę na terenie woj. warmińsko-mazurskiego. Wsparcie nie dotyczy os. fizycznych prowadzących działalność gospodarczą.

Środki dostępne w ramach realizowanego projektu: 9 943 524,50 zł.   

Poziom dofinansowania: 5235 zł.

Projekty dla firm MŚP:

Projekt 1 MŚP

Nazwa projektu: Usługi rozwojowe dla przyszłości Warmii i Mazur        

Nazwa Operatora: KRAJOWA AGENCJA INFORMACYJNA „”INFO” sp. z o.o.         

Data rozpoczęcia projektu: 01.01.2024

Data zakończenia projektu: 31.12.2026             

Cel projektu: Wzmocnienie potencjału rozwojowego i przystosowanie do zmieniających się warunków rynkowych MŚP z woj. warmińsko-mazurskiego poprzez podniesienie kwalifikacji/kompetencji właścicieli i pracowników MŚP, objętych wsparciem szkoleniowym i/lub doradczym, realizowanym za pośrednictwem BUR      

Grupa docelowa: mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, pracownicy mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, osoby zawodowo świadczące usługi związane z opieką długoterminową       

Środki dostępne w ramach realizowanego projektu: 29 996 523,00 zł  

Maksymalny poziom dofinansowania usług rozwojowych: 48 000,00 zł/MŚP   

Projekt 2 MŚP

Nazwa projektu: Adaptacja – Usługi rozwojowe dla MŚP

Nazwa Operatora: Instytut Badawczo-Szkoleniowy sp. z o.o.

Data rozpoczęcia projektu: 01.01.2024

Data zakończenia projektu: 31.12.2026             

Cel projektu: Wzmocnienie potencjału rozwojowego i przystosowanie do zmieniających się warunków rynkowych MŚP z woj. warmińsko-mazurskiego poprzez podniesienie kwalifikacji/kompetencji właścicieli i pracowników MŚP, objętych wsparciem szkoleniowym i/lub doradczym, realizowanym za pośrednictwem BUR      

Grupa docelowa: mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, pracownicy mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, osoby zawodowo świadczące usługi związane z opieką długoterminową       

Środki dostępne w ramach realizowanego projektu: 29 996 523,00      

Maksymalny poziom dofinansowania usług rozwojowych: 48 000,00 zł/MŚP   

Projekt 3 MŚP

Nazwa projektu: FUR 3 – Fundusz Usług Rozwojowych

Nazwa Operatora: Stowarzyszenie „Centrum Rozwoju Ekonomicznego Pasłęka”            

Data rozpoczęcia projektu: 01.12.2023

Data zakończenia projektu: 31.12.2026             

Cel projektu: Wzmocnienie potencjału rozwojowego i przystosowanie do zmieniających się warunków rynkowych MŚP z woj. warmińsko-mazurskiego poprzez podniesienie kwalifikacji/kompetencji właścicieli i pracowników MŚP, objętych wsparciem szkoleniowym i/lub doradczym, realizowanym za pośrednictwem BUR      

Grupa docelowa: mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, pracownicy mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, osoby zawodowo świadczące usługi związane z opieką długoterminową       

Środki dostępne w ramach realizowanego projektu: 29 999 949,40      

Maksymalny poziom dofinansowania usług rozwojowych: 48 000,00 zł/MŚP   

Projekt 4 MŚP

Nazwa projektu: Klucz do usług rozwojowych dla MŚP z województwa warmińsko-mazurskiego

Nazwa Operatora: TECHPAL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Data rozpoczęcia projektu: 01.10.2023

Data zakończenia projektu: 31.12.2026             

Cel projektu:    

Grupa docelowa: mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, pracownicy mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, osoby zawodowo świadczące usługi związane z opieką długoterminową       

Środki dostępne w ramach realizowanego projektu: 29 999 960,68      

Maksymalny poziom dofinansowania usług rozwojowych: 48 000,00 zł/MŚP   

Projekt 5 MŚP

Nazwa projektu: Kompetentny region – Warmia i Mazury

Nazwa Operatora: Inspire Consulting sp. z o.o.

Data rozpoczęcia projektu: 01.12.2023

Data zakończenia projektu: 31.12.2026             

Cel projektu: Wzmocnienie potencjału rozwojowego i przystosowanie do zmieniających się warunków rynkowych MŚP z woj. warmińsko-mazurskiego poprzez podniesienie kwalifikacji/kompetencji właścicieli i pracowników MŚP, objętych wsparciem szkoleniowym i/lub doradczym, realizowanym za pośrednictwem BUR      

Grupa docelowa: mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, pracownicy mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, osoby zawodowo świadczące usługi związane z opieką długoterminową       

Środki dostępne w ramach realizowanego projektu: 29 955 849,61      

Maksymalny poziom dofinansowania usług rozwojowych: 48 000,00 zł/MŚP   

 

Dane adresowe operatorów PSF w województwie warmińsko-mazurskim

Projekt 1            „

Warmińsko-Mazurski Związek Pracodawców Prywatnych ul. Artyleryjska 3K, 10-165 Olsztyn, tel. (89)523-55-60, e-mail: biuro@wmzpp.org, http://www.wmzpp.org/

Projekt 2

Krajowa Agencja Informacyjna „”Info”” Spółka z o.o.ul. Artyleryjska 3K, 10-165 Olsztyn, nr telefonu 895128228, e-mail :biuro@kai-info.eu  brak strony internetowej

Projekt 3

Stowarzyszenie „Centrum Rozwoju Ekonomicznego Pasłęka”, pl. św. Wojciecha 3,14-400 Pasłęk, e-mail: screp@screp.pl, tel. 552481091  www.screp.pl

Projekt 1 MŚP

KRAJOWA AGENCJA INFORMACYJNA „”INFO” sp. z o.o. ul. Artyleryjska 3k, 10-165 Olsztyn, biuro@kai-info.eu, tel. 895128228        

Projekt 2 MŚP

Instytut Badawczo-Szkoleniowy sp. z o.o. ul. Artyleryjska 3k, 10-165 Olsztyn, biuro@instytutbs.eu, tel. (89) 512 82 28   www.instytutbs.eu

Partner Instytutu Badawczo-Szkoleniowego realizujący projekty PSF na terenie woj. warmińsko-mazurskiego (projekty dla firm MŚP:

  • Warmińsko-Mazurski Związek Pracodawców Prywatnych, Olsztyn, ul. Artyleryjska 3K

Projekt 3 MŚP

Stowarzyszenie „Centrum Rozwoju Ekonomicznego Pasłęka”pl. Św. Wojciecha 3, 14-400 Pasłęk, screp@screp.pl, tel. 552481091  www.screp.pl

Projekt 4  MŚP

TECHPAL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Franciszka Barcza 16, 10-685 Olsztyn, techpal@techpal.com.pl, (89) 542 98 21 www.techpal.com.pl

Projekt 5 MŚP

Inspire Consulting sp. z o.o. ul. Zbigniewa Herberta 2C/68, 10-686 Olsztyn, biuro@inspire-consulting.pl, (89) 535 30 90      https://inspire-consulting.pl/pl

Partnerzy firmy Inspire Consulting  realizujący projekty PSF na terenie woj. warmińsko-mazurskiego (projekty dla firm MŚP:

  • Ośrodek Doradztwa i Treningu Kierowniczego  Gdańsk, ul. Jana Heweliusza 11
  • ProcessTeam Sp. z o.o. Warszawa, ul. Górczewska 137