Szkolenia dofinansowane

Baza usług rozwojowych

Menu

O projekcie województwo warmińsko-mazurskie

I. Informacja o projekcie
Data realizacji: 01.10.2016-31.03.2019

II. Obszar realizacji: subregion ełcki, subregion olsztyński

III. Rodzaj wsparcia:
Możliwość skorzystania z następujących form:

usługa szkoleniowa • szkolenia otwarte
• szkolenia zamknięte
usługa rozwojowa o charakterze zawodowym • kwalifikacyjny kurs zawodowy
• kurs umiejętności zawodowych
• inny kurs umożliwiający uzyskanie i uzupełnianie wiedzy,
umiejętności i kwalifikacji zawodowych
usługa e-learningowa
 
inne usługi rozwojowe • doradztwo
• superwizja
• facylitacja
• coaching
• mentoring
• studia podyplomowe
• projekt zmian
• egzamin

IV. Wielkość dofinansowania
Poziom dofinansowania kosztów pojedynczej usługi rozwojowej:
a) wynosi 50% kosztów tej usługi,
b) wynosi maksymalnie 80% kosztów usługi jeśli przedsiębiorstwo, spełnia co najmniej jedno z poniższych kryteriów:
  • jest mikro lub małym przedsiębiorstwem,
  • prowadzi działalność przyczyniającą się do rozwoju inteligentnych specjalizacji województwa (ekonomia wody, meblarstwo, żywność wysokiej jakości,
  • w pierwszej kolejności usługami rozwojowymi obejmuje własnych pracowników powyżej 50 roku życia lub pracowników o niskich kwalifikacjach,
  • jest przedsiębiorstwem wysokiego wzrostu (wykazujące w trzyletnim okresie średnioroczny przyrost przychodów o 20% i więcej),
  • skorzysta z usługi/usług rozwojowej/-ych prowadzącej/-ych do zdobycia kwalifikacji, o których mowa w art. 2 pkt 8 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji lub walidacji, o której mowa w art. 2 pkt 22 tej ustawy.

Dla 1 przedsiębiorstwa łączne wsparcie nie może przekroczyć 70 tys. zł.