Szkolenia dofinansowane

Baza usług rozwojowych

Menu

Szkolenia księgowe i finansowe

• Akademia CIT – po nowelizacji ustawy – kurs 4-dniowy


• Akademia VAT – po nowelizacji ustawy – kurs 4-dniowy


 AKCJA BILANS – Rachunkowe i podatkowe zamknięcie roku oraz sporządzenie sprawozdania finansowego


 Analiza finansowa przedsiębiorstwa – ocena dokonań i perspektywy rozwoju firmy – warsztaty komputerowe


• Analiza opłacalności i ryzyka projektów inwestycyjnych


• Budżetowanie i controlling z uwzględnieniem problematyki KPI


• Budżetowanie i kontrola kosztów


• Ceny transferowe – obowiązujący stan prawny oraz nowe przepisy


• Profesjonalny Controlling (Level 1) Analityk kosztów – podstawy controllingu


• Profesjonalny Controlling (Level 2) Controller kosztów kurs 6-dniowy


Profesjonalny Controlling (Level 3) Specjalista ds. Controllingu (kod zawodu 241102) kurs V sesji


• Księgowość i kontrola dotacji unijnych


• Czytanie bilansu, wskaźników finansowych, rachunku zysków i strat, cash flow warsztaty praktyczne


• Konsolidacja sprawozdań finansowych dla praktyków 3-dniowe warsztaty


 Międzynarodowe Standardy Rachunkowości MSR/MSSF – prezentacja kluczowych zagadnień z przykładami praktycznego zastosowania kurs 6-dniowy


• Planowanie i kontrola finansowa – case study


 Podatek u źródła – procedura należytej staranności i nowe zasady rozliczania


• E-sprawozdanie finansowe – zasady sporządzania i wysyłania dokumentów


• Podatki VAT i CIT – po nowelizacji ustaw podatkowych 


• Rachunek przepływów pieniężnych z uwzględnieniem KSR 1 oraz MSR 7 – warsztaty praktyczne EXCEL


• Rachunkowość zarządcza i controlling w firmach branży budowlanej


• Raportowanie schematów podatkowych MDR na przykładach


 Rozliczanie kosztów w firmie produkcyjnej


 Różnice kursowe aspekty rachunkowe i podatkowe


 Środki trwałe dla zaawansowanych – praktyczne aspekty


• Ulga B+R i inne ulgi dla innowacyjnych przedsiębiorców


• Graniczny podatek węglowy (CBAM) – nowe obowiązki dla importerów


• Reprezentacja i reklama, sponsoring, sprzedaż premiowa oraz świadczenia na rzecz pracowników w aspekcie podatków dochodowych i podatku od towarów i usług


 VAT od podstaw z uwzględnieniem nowelizacji przepisów ustawy


 VAT w obrocie międzynarodowym – konsekwencje zmian w przepisach


 Zarządzanie kosztami i rentownością – case study


 Zasady rozliczeń z pracownikami z tytułu podróży służbowej oraz samochód w firmie – aspekty podatkowe


 Podatki CIT, PIT i VAT w tym podatki minimalne, KSeF oraz e-Doręczenia – nowości i prognozy na pierwsze miesiące