Szkolenia dofinansowane

Baza usług rozwojowych

Menu

O projekcie województwo dolnośląskie

I. Informacja o projekcie
Data realizacji: 01.11.2016-31.07.2019

II. Obszar realizacji: teren województwa dolnośląskiego

III. Rodzaj wsparcia:
Możliwość skorzystania z następujących form:

usługa szkoleniowa • szkolenia otwarte
• szkolenia zamknięte
usługa rozwojowa o charakterze zawodowym • kwalifikacyjny kurs zawodowy
• kurs umiejętności zawodowych
• inny kurs umożliwiający uzyskanie i uzupełnianie wiedzy,
umiejętności i kwalifikacji zawodowych
usługa e-learningowa
 
inne usługi rozwojowe • doradztwo
• superwizja
• facylitacja
• coaching
• mentoring
• studia podyplomowe
• projekt zmian
• egzamin

IV. Wielkość dofinansowania
Poziom dofinansowania kosztów pojedynczej usługi rozwojowej:
1. Wynosi 50% kosztów tej usługi (podstawowa wartość dofinansowania).

2. Wynosi 80%, gdy spełniony jest jeden z podanych warunków:
a) w ramach umowy o udzielenie wsparcia uczestnikami usług rozwojowych będą w co najmniej 50% osoby z niepełnosprawnościami oraz/lub osoby powyżej 50 roku życia oraz/lub osoby o niskich kwalifikacjach,
b) gdy usługa rozwojowa kończy się nabyciem i/lub potwierdzeniem kwalifikacji zarejestrowanych w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji, znajdującym się pod adresem: https://rejestr.kwalifikacje.gov.pl/.

3. Wynosi 70%, gdy spełniony jest jeden z podanych warunków:
a) przedsiębiorstwo prowadzi działalność przyczyniającą się do rozwoju inteligentnych specjalizacji województwa wskazanych w załączniku do Regionalnej Strategii Innowacji dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2011-2020;
b) gdy jest mikro lub małym przedsiębiorstwem.

4.  60%, gdy spełniony jest jeden z podanych warunków:
a) przedsiębiorstwo prowadzi działalność w sektorze określonym jako biały lub zielony sektor zgodnie z wynikami badania Analiza zapotrzebowania na wsparcie w zakresie tworzenia białych i zielonych miejsc pracy w województwie dolnośląskim,
b) gdy usługami rozwojowymi zostaną objęci pracownicy wykonujący prace w ramach białych lub zielonych zawodów określonych w badaniu pn. Analiza zapotrzebowania na wsparcie w zakresie tworzenia białych i zielonych miejsc pracy w województwie dolnośląskim.

Średnia wartość dofinansowania dla jednego przedsiębiorstwa nie może przekroczyć 25 tys. zł.