Szkolenia dofinansowane

Baza usług rozwojowych

Menu

Kierowanie zespołem pracowniczym

Termin

Grudzień

16 12 2020 – 
17 12 2020 

Wrocław

zapis BUR

Cel szkolenia

• umożliwienie Uczestnikom wypracowania własnego stylu kierowania zespołem,
• pogłębienie wiedzy o tym, jak mówić do pracowników, by zrozumieli dokładnie to, co chcemy im przekazać,
• poznanie metod motywowania i wzbudzania twórczego zaangażowania członków zespołu,
• rozwijanie umiejętności określania indywidualnych cech członków zespołu, niezbędnych przy przydzielaniu odpowiednich zadań,
• poznanie sposobów formułowania celów i ustalania priorytetów,
• pogłębienie umiejętności w zakresie stosowania technik pracy zespołowej w rozwiązywaniu problemów,
• rozwinięcie umiejętności przełamywania barier komunikacyjnych,
• nabycie wiedzy i umiejętności pozwalających na sprawne przeprowadzenie rozmowy indywidualnej z pracownikiem,
• poznanie metod zainicjowania procesu budowania poczucia wzajemnego zaufania i bezpieczeństwa wśród Członków Zespołu.

Program

1. Kierowanie zespołem:
• zalety i wady pracy zespołowej,
• rodzaje zespołów,
• obowiązki liderów i koordynatorów,
• kompetencje kierujących zespołami.

2. Podstawy funkcjonowania zespołów:
• nadawanie uprawnień i odpowiedzialności – diagram RACI.
• dobór i rotacja członków zespołów,
• role zespołowe w praktyce,
• obowiązki i odpowiedzialność członków zespołów,
• charakterystyka skutecznych zespołów,
• przyczyny porażek  zespołów.

3. Zachowania zespołów:
• pomocne zachowania członków zespołów,
• destrukcyjne  zachowania członków zespołów,
• facylitacja w praktyce,
• zarządzanie konfliktami w zespole,
• style i techniki kierowania sytuacją konfliktową,
• asertywność i obrona przed manipulacją,
• typowe trudności w pracy zespołowej i metody radzenia sobie z nimi.

4. Motywowanie pracowników:
• teorie motywacji i ich zastosowanie w praktyce kierowania,
• narzędzia motywowania,
• sposoby motywowania przez komunikację,
• wyznaczanie celów i komunikowanie,
• feedback a motywowanie,
• budowanie zaangażowania i zaufania a motywowanie.

5. Zebrania zespołów:
• nieefektywne zebrani i ich przyczyny,
• przygotowanie i organizacja spotkania,
• role podczas zebrania i facylitacja zebrań,
• procesy grupowe i ich znaczenie,
• zarządzanie przestrzenią podczas różnych typów spotkań.

6. Delegowanie zadań:
• zalety delegowania,
• co i jak delegować?
• ograniczenia do delegowania i do przyjmowania delegowanych zadań,
• delegowanie metoda pięciu kroków,
• delegowanie zadań a delegowanie uprawnień.

7. Rozwiązywanie problemów i podejmowanie decyzji przez zespół:
• zespołowe podejmowanie decyzji,
• proces podejmowania decyzji,
• droga do konsensusu,
• zjawiska utrudniające podejmowanie decyzji,
• techniki wspomagające rozwiązywanie problemów: burza mózgów, diagram pokrewieństwa, WAU, drabina wniosków, diagram SIPOC, Way-Way, Diagram Pareto, Diagram Ishikawy, matryce decyzyjne, analiza pola sił itp.

8. Kontrolowanie:
• system pomiaru wydajności zespołów,
• kontrolowanie nakładów i wyników,
• budowanie i wybieranie i wskaźników oraz ich wykorzystanie w procesie kontroli,
• systemy kontroli.

Informacje organizacyjne:

Koszt uczestnictwa jednej osoby: 1390 zł + 23% VAT
Godziny zajęć: 9:30 – 16:30
Miejsce zajęć: centrum w/w miast

Szkolenie może być realizowane w ramach Akademii Menadżera MŚP

Więcej informacji:

22 162 79 62

biuro@szkolenia-dofinansowane.net

formularz kontaktowy

www.akademiamddp.pl

Zrealizujemy dla Państwa każde szkolenie.
Jeżeli w naszej ofercie nie znaleźli Państwo szkoleń odpowiadających potrzebom rozwojowym prosimy o kontakt »