Szkolenia dofinansowane

Baza usług rozwojowych

Menu

Menedżer coach – czyli coachingowe metody zarządzania

Termin

Cel szkolenia

Przygotowanie Uczestników do świadomego stosowania stylu coachingowego oraz doskonalenie kluczowych cech i kompetencji menedżera jako coacha.

Korzyści ze szkolenia

Po szkoleniu Uczestnik:
– zrozumie podstawowe różnice w stylach zarządzania, zdiagnozuje swój dotychczas preferowany styl,
– pozna metodyki prowadzenia procesu coachingu,
– pozna struktury przekonań i ograniczających schematów u podległych pracowników,
– pozna narzędzia ułatwiające osiąganie celów swoich i zespołu,
– poprawi wyniki i atmosferę w zespole,
– zauważy wzrost innowacyjności pracowników – lepsze wykorzystanie ich potencjału i doświadczenia,
– zrozumie jak zachowanie menedżera wpływa na emocje i postawy pracowników oraz jak może skutecznie wspierać ich rozwój,
– pozna zasady zarządzania oraz narzędzia rozwojowe stosowane w coachingu,
– pozna praktyczne sposoby radzenia sobie z wyzwaniami w pracy z ludźmi,
– pozna i przećwiczy modele udzielania informacji zwrotnej,
– zwiększy swoją efektywność w pracy z ludźmi,
– zidentyfikuje swój własny sposób funkcjonowania w sytuacjach trudnych.

Metodyka szkolenia

Interaktywny warsztat, w którym Uczestnicy zdobywają niezbędną wiedzę oraz umiejętności praktyczne. W szkoleniu wykorzystujemy doświadczenia i umiejętności Uczestników oraz odwołujemy się do osobistych doświadczeń trenera jako menedżera. Wśród wielu form aktywności, będą wykorzystywane: ćwiczenia indywidualne i zespołowe, dyskusje moderowane, prezentacja narzędzi, przykładów i antyprzykładów, scenki – praktyka rozmów typu coachingowego, indywidualny feedback trenera dla Uczestników.

Adresaci szkolenia

Menedżerowie zarządzający pracownikami, liderzy pragnący pobudzić zasoby wewnętrznej motywacji i zaangażowanie zespołu oraz pragnący wprowadzić nowoczesne praktyki zarządcze w kulturze organizacyjnej. Menedżerowie dążący do zwiększenia efektywności swojego zespołu przez lepsze wykorzystanie indywidualnego potencjału i wzmocnienie relacji z pracownikami.

Program

1. Prawdy i mity o coachingu w zarządzaniu:
• Czym jest coaching, kiedy i dla kogo może być zastosowany?
• Czym różni się coaching od doradztwa, treningu i mentoringu?
• Co ma wspólnego coaching z coachingowym stylem zarządzania?
• Dlaczego coaching działa i co się dzieje w ludzkim mózgu podczas coachingu?
• W jaki sposób coaching kształtuje i wspiera samodzielność i zaangażowanie podwładnego?

2. Czym jest coaching?:
• coaching to nie czołging – czyli czasy się zmieniają,
• coaching a mentoring,
• po co menedżerowi coaching? – korzyści i zalety,
• coaching czyli jeden z najbardziej efektywnych sposobów motywowania ludzi,
• budowanie zespołowej współodpowiedzialności za pracę,
• menedżer coach jako motywator,
• założenia coachingowego stylu zarządzania.

3. Menadżer w roli coacha:
• bądź jak pochodnia, czyli podstawowe i najważniejsze kompetencje coacha,
• zasady budowania relacji coachingowej z podwładnymi,
• uzyskiwanie wzajemnego zaufania,
• rozwijanie motywacji i zaangażowania pracowników,
• budowanie atmosfery sprzyjającej akceptacji naszych propozycji.
• jak to zrobić? – założenia i struktura rozmów coachingowych,
• rozwijanie kluczowych umiejętności komunikacyjnych,
• słuchać a słyszeć, czyli umiejętność aktywnego słuchania,
• sztuka zadawania skutecznych pytań,
• umiejętność udzielania informacji zwrotnych w coachingu,
• trudne sytuacje w pracy menedżera a coaching.

4. Praca nad celami pracowników:
• znajdowanie własnych celów a motywacja do pracy,
• kroki milowe w życiu każdego z nas – przeskakiwanie ograniczeń,
• entuzjazm i zaangażowanie w dążeniu do celu,
• siła wizji i wielkość marzeń – parametry poprawnie wyznaczonych celów,
• impulsy do zmiany – analiza SWOT,
• wpływ strachu na brak sukcesów pracowników.

5. Jak zmotywować zespół poprzez coaching?:
• automotywacja i  samoświadomość – czas na zmiany!
• jak osiągać więcej i szybciej, czyli sposoby wzbudzania motywacji własnej i współpracowników.
• indywidualne czynniki motywujące ludzi do osiągania najlepszych efektów,
• irracjonalne przekonania na swój temat, a coachingowe sposoby rozwiania ich,
• tworzenie poczucia własnej wartości, jako główny czynnik do osiągania najlepszych wyników przez pracowników,
• sposoby na trenowanie swojej świadomości emocjonalnej,
• wzmacnianie emocji budujących automotywację.
• inny sposób widzenia problemu, czyli zasady koncentracji na rozwiązaniach.

6. Narzędzia coachingowe:
• „Sięgaj Dalej” – metody zwiększające wyniki sprzedażowe,
• Model GROW  – jedna z najbardziej skutecznych metod coachingowych w pracy menedżera,
• Mapa Sukcesu w biznesie,
• Koło Biznesu,
• metoda Kurta Vonneguta – czyli jak osiągać więcej poprzez planowanie „od końca”,
• nieograniczone możliwości dzięki technice Walta Disneya,
• poszukiwanie nowości – magia w przekraczaniu granic,
• metoda postrzegania sytuacji z innej perspektywy,
• „Nie da się! Boję się! Nie mogę!” – metody pracy z obawami i przekonaniami,
• nauka dyscypliny wewnętrznej a coaching menedżerski.

7. Dyskusja podsumowująca oraz praktyczne przećwiczenie poznanych technik:
• dobre praktyki w stosowaniu coachingu,
• przeprowadzenie próbnego coachingu przez każdego Uczestnika pod okiem coacha z wieloletnim doświadczeniem,
• obserwacja i analiza najważniejszych elementów rozmowy z podopiecznym,
• planowanie ścieżki dalszego rozwoju u pracowników.

Informacje organizacyjne:

Koszt uczestnictwa: 1490 zł + 23% VAT
Godziny zajęć: 9:30 – 16:30
Miejsce zajęć: Warszawa – własna sala szkoleniowa Akademii Biznesu MDDP lub centrum konferencyjne we wskazanych miastach.

Szkolenie może być realizowane w ramach Akademii Menadżera MŚP

Więcej informacji:

22 162 79 62

biuro@szkolenia-dofinansowane.net

formularz kontaktowy

www.akademiamddp.pl

Zrealizujemy dla Państwa każde szkolenie.
Jeżeli w naszej ofercie nie znaleźli Państwo szkoleń odpowiadających potrzebom rozwojowym prosimy o kontakt »