Szkolenia dofinansowane

Baza usług rozwojowych

Menu

Programowanie VBA (Visual Basic for Applications) dla analityków biznesowych 3-dniowe warsztaty komputerowe

Termin

Olsztyn, skontaktuj się z nami › biuro@szkolenia-dofinansowane.net
Poznań, skontaktuj się z nami › biuro@szkolenia-dofinansowane.net
Warszawa, skontaktuj się z nami › biuro@szkolenia-dofinansowane.net

Cel szkolenia

Szkolenie zrealizuje dwa następujące cele:
1. Ugruntuje i poszerzy wiedzę na temat języka VBA Excel i środowiska programistycznego (Edytora Visual Basic).
2. Przedstawi sposoby pobierania (i zapisywania) danych z zewnętrznych źródeł danych przy użyciu kodu VBA oraz zaprezentuje możliwości VBA pod kątem obróbki danych dla potrzeb raportów i podsumowań.

Wymagania

• Umiejętność pracy z arkuszem kalkulacyjnym na poziomie średnim
• Znajomość języka VBA na poziomie podstawowy

Program

1. Ugruntowanie i poszerzenie wiedzy dotyczącej VBA Excel w następujących obszarach:
• Rejestrator makr Excela
– skoroszyt Personal.xlsb
– resetowanie i przerywanie makra
– tryb względny i bezwzględny rejestracji
• Opcje ustawień Edytora VB
– code setting
– okna dokowane
• Edytor makropoleceń
– paski narzędziowe
– okno Immediate
– okno Locals
– okno Watch
• Zmienne tablicowe
– deklaracja i dostęp do elementów tablicy
– redefinicja tablicy
– dyrektywa Option Base 1
– dyrektywa Option Explicit
• Sterowanie kodem
– instrukcja warunkowa If … Else/ElseIf … End If
– instrukcja Select Case
– pętla For Each … Next
– wcześniejsze zakończenie pętli
• Komunikacja makra z użytkownikiem
– funkcja MsgBox (z opcjami)
– metoda InputBox obiektu Application
• Funkcje wbudowane i operatory
– wywołanie funkcji
– funkcje konwertujące
– zagnieżdżanie funkcji
– operatory logiczne
• Funkcje użytkownika
– opis argumentów funkcji
– referencja do pliku z funkcją
– tworzenie i instalowanie dodatku z funkcją
• Testowanie i debugowanie
– kompilacja kodu
– wykonanie kodu od wskazanej linii
– operacja arytmetyczne i logiczne w oknie Immediate
– uruchamianie funkcji i podprogramów w oknie Immediate
– dodawanie Breakpoint’ów
• Obsługa błędów
-obiekt Err
-opcje środowiska VB związane z obsługą błędów
• Praca z obiektami
– deklarowanie i tworzenie obiektów
– usuwanie obiektów
– aliasy do obiektów
• Praca z komórkami i zakresami
– obiekt Selection
– obiekt CurrentRegion
– obiekty aktywne: ActiveCell, ActiveWorkbook, ActiveSheet
– kolekcja arkuszy
• Praca z zeszytami
– otwieranie i zamykanie zeszytów
– metoda GetOpenFilename
– kolekcja zeszytów

2. Import, eksport i obróbka danych zewnętrznych:
• Definiowanie połączeń z zewnętrznymi plikami tekstowymi
– otwarcie pliku
– metoda OpenText (rozróżnianie separatorów)
– tryb dostępu
– odczyt zawartości pliku
– odczyt zawartości pliku liniami
– zapis do pliku i jego zamknięcie
• przetwarzanie katalogów
– funkcja Dir
– właściwość FileDialog
• Definiowanie połączeń z zewnętrznymi plikami baz Access’a
– dodawanie biblioteki ADO
– obiekty: Recordset, Connection, Command
– metoda Execute
– operacja na bazie: Select, Insert, Update, Delete
• Korespondencja seryjna email przez OutLook’a
– dodawanie biblioteki Outlook
– obiekty OutLook’a
– metoda CreateItem
• Korespondencja seryjna email przez domyślnego Klienta poczty
– metoda SendMail

Informacje organizacyjne

Cena szkolenia dla osób korzystających z dofinansowania w ramach projektu: od 464,94 zł
Cena regularna szkolenia: 2 324,69 zł

Więcej informacji

biuro@szkolenia-dofinansowane.net
22 208 28 58

Zrealizujemy dla Państwa każde szkolenie.
Jeżeli w naszej ofercie nie znaleźli Państwo szkoleń odpowiadających potrzebom rozwojowym prosimy o kontakt »